Volledig scherm
Winkelcentrum De Wagenhoek in Oudenbosch, veel winkelpanden staan er inmiddels leeg.

Halderbergenaar shopt graag binnen de gemeentegrenzen

OUDENBOSCH - Inwoners uit Halderberge doen hun boodschappen graag binnen de eigen gemeente. Evengoed is de winkelleegstand fors en de koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse produkten laag. Belangrijk voor de lokale economie is de detailhandel wel: de branche telt zo'n 1800 werknemers.

Een relatief hoog aantal, te verklaren uit het feit dat Halderberge een forensengemeente is. De gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek door Ik Onderneem! en geeft inzicht in het economisch functioneren van de detailhandel in de regio. Halderberge heeft daarnaast om een maatwerk rapport gevraagd.

Het onderzoeksbureau constateert dat de lokale inwoners de winkelcentra in Oudenbosch, Hoeven en Oud Gastel nog goed weten te vinden. De supermarkten ontvangen nog wel klanten van buitenaf, in huishoudelijke artikelen en mode is dat veel minder het geval. De dagelijkse sector heeft behoefte aan extra winkeloppervlak, maar dat valt in het niet bij het overschot aan winkelruimte voor de niet-dagelijkse produkten. Burgemeester en wethouders concluderen dat niet alle leegstaande winkelpanden in de toekomst ingevuld zullen worden.

Actiekaart

De hoge winkelleegstand uit zich met name in Oudenbosch. Om die terugloop het hoofd te bieden is voor de grootste kern al een actiekaart opgesteld. Dit najaar gaat dat ook voor Oud Gastel gebeuren. Het maatwerkrapport geeft daarbij de nodige input. Hoeven presteert het best. Daar is de kleinste leegstand en ook weinig overschot aan winkelvloeroppervlak. 

Gunstige omstandigheden zijn het gevarieerde winkelaanbod, meer dan elders in West-Brabant. Daarnaast is de regionale afzetmarkt groot, te danken aan de hoge bevolkingsdichtheid in het buitengebied van Halderberge.

De vijf kernengemeente telt 220 winkels, samen goed voor 1350 banen. De 70 horecagelegenheden bieden werkgelegenheid aan 490 mensen.