De nieuwe rotonde met een aparte afslag voor bestemmingsverkeer naar de Zundertseweg.
Volledig scherm
De nieuwe rotonde met een aparte afslag voor bestemmingsverkeer naar de Zundertseweg. © Gemeente Rucphen

Aparte rotonde in zuidtak van Rucphense ring

RUCPHEN - Een rotonde aan het eind van de te verbreden Voreneindseweg met een aparte afslag voor bestemmingsverkeer naar de Zundertseweg. Dat wordt een van de meest opvallende onderdelen in de nieuwe zuidtak van de Rucphense rondweg.

Direct betrokkenen grepen woensdagavond tijdens een inloopavond op het gemeentehuis in ruime mate hun kans om meer uitleg te krijgen over de omleiding rond de kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord. De nieuwe aansluiting in zuidelijke richting vanaf de Sprundelseweg voert grotendeels langs militair terrein. Met defensie zijn al principeafspraken gemaakt over de benodigde grond, luidde de toelichting van de ambtenaren.

Snelheid

Enkele bewoners bij de tweede geplande rotonde - de kruising Sprundelseweg/Industriestraat – braken tevergeefs een lans voor snelheidsbeperkingen voor vrachtwagens. Dertig kilometer op een rondweg om geluidsoverlast te beperken is volgens de gemeente echter geen haalbare kaart.

Nu geldt als uitgangspunt 60 kilometer op de rondweg en 50 op de kleinere aan- en afvoerwegen. Ervaringen op andere delen van de Rucphense ring leren dat mensen die langs nieuwe stukken weg wonen hinder kunnen ervaren. Maar bepalend is of de overlast binnen de normen blijft en dat is volgens de gemeente het geval.

Azijnmaatregelen

Op het gereedkomen van het totale project volgen overigens wel maatregelen die in de dorpskernen  de snelheid omlaag brengen. Te denken valt dan aan het plaatsen obstakels als bloembakken en het instellen van de 30 kilometerzone. ,,Het totale effect wordt pas zichtbaar als de hele omleiding klaar is, dit soort ‘azijnmaatregelen‘ zijn doorgevoerd én de bewegwijzering is aangepast’’, vat Erik Schets, coördinator projecten bij de gemeente, samen.

De plannen liggen nog tot 4 september ter inzage. De gemeente heeft tijdens de inloopavond reacties ingezameld, maar wie wil reageren kan dat ook doen via de site van de gemeente: https://www.rucphen.nl/Modules/BM-Module-31/Ontwerp-tracedeel-C-omleidingsweg-de-zuidelijke-tak