1. Gezondheidseffecten omwonenden onduidelijk; onderzoek naar CO2-afvang bij SUEZ moet beter

    Gezond­heids­ef­fec­ten omwonenden onduide­lijk; onderzoek naar CO2-af­vang bij SUEZ moet beter

    ROOSENDAAL - Het plan om CO2 en restwarmte van afvalverbrander SUEZ in Roosendaal te gebruiken in de glastuinbouw bij Dinteloord, is onvoldoende onderbouwd. Zo moeten er mogelijk buisleidingen voor worden aangelegd, maar is onduidelijk wat bijvoorbeeld een lekkage betekent voor de gezondheid van omwonenden. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER), die de provincie Brabant adviseert.