Volledig scherm
Bliksem tijdens een zomerstorm halverwege juni dit jaar boven de provincie Noord-Brabant. Onweer, hagel en zware windstoten teisterden de regio © Rob Engelaar

‘Wereldwijd investering van 1,8 biljoen dollar nodig ter bescherming tegen extreem weer’

RapportEr is wereldwijd snel een mega-investering nodig om kwetsbare gebieden te beschermen tegen weersextremen, aangewakkerd door klimaatverandering. De Nederlandse delta-aanpak kan daarbij mede als lichtend voorbeeld dienen.  

Dat staat in een vannacht verschenen rapport van een wereldwijde commissie (The Global Commission on Adaptation) onder leiding van Ban Ki-moon (voormalig secretaris-generaal Verenigde Naties), Bill Gates (technologiepionier) en Kristalina Georgieva (topvrouw Wereldbank).  

Het rapport laat zien dat rampen als gevolg van extreem weer steeds meer slachtoffers maken. Ook wordt over de hele wereld jaarlijks 73 miljard dollar schade geleden als gevolg van overstromingen. Investeringen in een omgeving en infrastructuur, zodat die opgewassen zijn tegen extreem weer, zorgen voor minder slachtoffers en minder schade aan de economie. 

Mooi rendement

Quote

Onze del­ta-aan­pak kan een blauwdruk zijn hoe je zowel in kustgebie­den als rivieren schade kunt beperken door slim te investeren

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)

De kosten zijn hoog, maar daar krijgt de mensheid een mooi rendement voor terug. De Commissie stelt dat de 1800 miljard dollar (1,8 biljoen) die wereldwijd tot 2030 geïnvesteerd moet worden in robuustheid, ruim 7 biljoen dollar aan besparingen oplevert. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat elke dollar die gestoken wordt in dijkversterking tussen de 2 en 10 dollar bespaart, omdat er bij hoogwater minder schade is.

Nederland is, sinds de watersnoodramp van 1953, druk met de strijd tegen het water. Volgens Commissielid Cora van Nieuwenhuizen (onze minister van Infrastructuur en Waterstaat) kunnen we andere landen helpen met onze kennis en kunde.

,,Er worden ook Nederlandse oplossingen aangedragen", aldus Van Nieuwenhuizen: ,,Onze delta-aanpak kan een blauwdruk zijn hoe je zowel in kustgebieden als rivieren schade kunt beperken door slim te investeren in maatregelen. Landen als Bangladesh en Vietnam hebben deze aanpak overgenomen. Dat leidt daar nu al tot minder slachtoffers en minder schade.” 

Belangrijke lessen

Maar er staan volgens de bewindsvrouw voor Nederland ook belangrijke lessen in het rapport. ,,Met de verwachting dat het warmer en droger wordt, moeten we leren van andere landen die daar al langer mee kampen en praktische oplossingen overnemen, bijvoorbeeld het opsparen van water tegen de droogte.”

Vorig jaar nog dreigde door langdurige droogte op sommige plekken in ons land een tekort aan water van dusdanig goede kwaliteit dat er drinkwater van gemaakt kon worden. Er lagen zelfs schepen klaar om water te vervoeren naar de juiste plekken. Ook toen zei Van Nieuwenhuizen dat we in de toekomst meer bassins moeten aanleggen om tekorten voor te zijn.

Het wereldwijde rapport wordt op 24 september bij de VN in New York gepresenteerd.

Reactie WNF

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) laat in een reactie weten dat de natuur al oplossingen biedt tegen de stijgende zeespiegel, overstromingen en voor perioden van droogte en hittegolven.

,,Het is dan ook aan minister Van Nieuwenhuizen, als mede-initiatiefnemer van deze commissie, om die koers ook in Nederland in te zetten. Niet nog hogere dijken en damwanden, maar natuurlijke maatregelen als kwelders tegen hoogwater en de ruimte geven aan rivieren. En geen kunstmatige spaarbekkens, maar veenweidegebieden en bossen die water vasthouden voor tijden van droogte.”

Volledig scherm
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tijdens een bezoek aan een stuw in Nederland © ANP