Volledig scherm
De sluizen bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk © Rijkswaterstaat

Voorjaarsnota: 40 miljoen naar verbreding sluizencomplex in Afsluitdijk

Het kabinet maakt in de Voorjaarsnota 40 miljoen euro vrij als extra bijdrage aan de verbreding van het sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Dat bevestigen meerdere Haagse bronnen tegen deze krant. Verruiming zal de IJsselmeerregio honderden miljoenen en duizenden banen opleveren. 

Door het te smalle sluizencomplex lopen Noord-, Oost- en Midden-Nederland nu grote opdrachten mis omdat bepaalde schepen via deze route niet kunnen passeren. Bedrijven en overheden in de regio maken zich dus al jaren hard voor het verbreden van de zogeheten Lorentzsluizen bij Kornwerderzand van de huidige 14 meter naar de benodigde 25 meter.

Uit een biedingsdocument (2018) van de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland en verschillende betrokken gemeenten blijkt dat voltooiing van het project uiteindelijk tussen de 235 miljoen euro (bij lage economische groei) en 355 miljoen euro (bij sterke economische groei) zal opleveren. Ook de bedrijfswinsten zullen toenemen. En de werkgelegenheidsimpuls in de IJsselmeerregio bedraagt 3.000 arbeidsplaatsen.

Samenwerking

De Tweede Kamer heeft de plannen daarom altijd gesteund. Afgelopen december nog werd een motie van de ChristenUnie en het CDA breed omarmd, waarin minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wordt opgeroepen om het voortouw te nemen, in samenwerking met de regio, en de mogelijkheden in beeld te brengen om de financiering rond te krijgen.     

Er was sowieso al een Rijksbijdrage voor de sluisverbreding gereserveerd van 30 miljoen euro. Daar doen de coalitiepartijen nu 40 miljoen via de Voorjaarsnota bovenop, bevestigen de ingewijden. ,,Dit is een grote stap in de goede richting”, zegt een betrokkene. Een andere bron geeft aan dat het nu aan minister Van Nieuwenhuizen en de regio is om het overgebleven gat te dichten.

Gat gehalveerd

De kosten van de sluisverbreding worden geraamd op 205 miljoen euro. Na de oorspronkelijke bijdrage vanuit de regio en vanuit het Rijk bleef er nog een gat in de projectbegroting van zo‘n 80 miljoen over, dat nu dus weer gehalveerd wordt. Eerder lukte het niet om bij de Europese Unie geld los te peuteren voor een breder sluizencomplex bij Kornwerderzand.   

De minister schreef eind maart nog aan de Tweede Kamer dat ze momenteel met de regionale bestuurders bekijkt of versobering van het project tot eventuele kostenbesparingen kan leiden. De planning is dat dit onderzoek dit voorjaar nog afgerond wordt. Ook neemt ze samen met de regio extra financieringsmogelijkheden onder de loep.

Volledig scherm
Verbreding van de Lorentzsluis in Kornwerderzand (Afsluitdijk) van de huidige 14 meter naar de benodigde 25 meter maakt de passage van veel grotere schepen mogelijk © Anke Arts