Volledig scherm
Een meisje wordt gevaccineerd tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. © ANP

RIVM: vaccinatiegraad gestabiliseerd, maar nog niet terug op ‘veilige’ 95 procent

De daling van de vaccinatiegraad is gestopt. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien van het aantal inentingen. 

De vaccinatiegraad is voor de meeste inentingen ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor, staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. 

Landelijk heeft 92,4 procent van de kinderen op 2-jarige leeftijd de DKTP-vaccinaties (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) gehad (92,6 procent een jaar eerder), 92,9 procent de BMR -inenting (bof, mazelen en rodehond), exact hetzelfde percentage als een jaar eerder.

Stabiel

Quote

Slechts 4,6 procent van de tweejari­gen heeft geen enkele vaccinatie gehad

RIVM, jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018

Van deze kinderen, geboren in 2016, heeft zelfs 90,2 procent alle beschikbare inentingen ontvangen. Ook dat getal is stabiel. Denk dan aan vaccinaties tegen de bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken, tegen hepatitis B, tegen pneumokokken en tegen meningokokken C.

Een deelname van minimaal 95 procent is echter nog altijd belangrijk vanwege het streven van de World Health Organization om ziekten als mazelen wereldwijd uit te roeien, aldus het RVIM.

Positief is dat de voorlopige vaccinatiegraad voor onder meer DKTP en BMR bij zuigelingen in maart 2019 iets hoger ligt dan de vaccinatiegraad rond dezelfde tijd vorig jaar, zien de onderzoekers. Slechts 4,6 procent van de 2-jarigen heeft geen enkele vaccinatie gehad, dit percentage stijgt of daalt niet.

Mouwen opstropen

Quote

Ik hang de vlag pas uit als we weer stabiel terug zijn op een vaccinatie­graad van 95 procent of hoger

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid)

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) is blij met de ontwikkelingen. ,,Dit positieve signaal is voor mij alleen maar een stimulans om de mouwen nog verder op te stropen en door te pakken met het actieplan, waar ik en alle andere betrokkenen nu druk mee zijn. Ik hang de vlag pas uit als we weer stabiel terug zijn op een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger.”

De vaccinatiegraad moet zo hoog mogelijk zijn om de kans te verkleinen dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken. Het is daarom belangrijk deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen. Internationaal gezien is de vaccinatiegraad in Nederland hoog te noemen, met uitzondering van HPV (een virustype dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken). Dit geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Ook de landelijke vaccinatiegraad van HPV is met 45,5 procent gelijk aan het jaar ervoor. Dat cijfer ligt nog hoger (48,5 procent) als ook de vaccinaties worden meegenomen die na de veertiende verjaardag zijn gegeven. Daarnaast ligt de voorlopige inentingsgraad voor meisjes geboren in 2005 op dit moment ruim 3 procent hoger dan rond dezelfde tijd vorig jaar voor meisjes geboren in 2004.

Verder is het vaccin tegen meningokokkenziekten in 2018 uitgebreid met meerdere typen, waaronder meningokok W. In 2018 werd uit voorzorg begonnen met het vaccineren van jongeren. De voorlopige landelijke deelname aan deze gecombineerde meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (87 procent).

Groepsbescherming

Per saldo oordeelt het RIVM: ,,Hoewel de landelijke vaccinatiegraad nog niet terug is op het oude niveau, is er een einde gekomen aan de dalende trend. In Nederland lijkt de vaccinatiegraad voor mazelen ook nog voldoende hoog voor groepsbescherming. Hier hebben we de afgelopen jaren ook geen mazelen-uitbraak gezien zoals in andere Europese landen.”

De staatssecretaris kondigde eind vorig jaar een plan aan om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Zo worden mensen die hun kind een inenting onthouden, straks aangesproken op hun gedrag. Ook gaat de overheid de strijd aan met onjuiste informatie over vaccinatie en moet het makkelijker worden om gemiste injecties in te halen. Daarnaast is het kabinet bereid om, mocht dat in de toekomst nodig zijn, dwingender maatregelen zoals een vaccinatieplicht te onderzoeken.     

Volledig scherm
Het landelijke plaatje over vaccinaties. © RIVM