Pieter Heerma nieuwe fractievoorzitter CDA

Pieter Heerma (41) is vanochtend door de CDA-fractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt daarmee Sybrand Buma op, die aan de slag gaat als burgemeester van Leeuwarden. Voorzover bekend is Heerma de eerste agnost en niet-kerkganger op een gezichtsbepalende functie bij de christen-democraten. Een agnost is er niet van overtuigd dat er een God bestaat.

Quote

Iemand moet het schip leiden richting de volgende verkiezin­gen

Pieter Heerma

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die de biechtstoelprocedure leidde, waren er uiteindelijk geen tegenkandidaten. Heerma bedankte de fractie in zijn speech voor het 'vertrouwen en de steun’. ,,Ik sta hier niet met een gevoel van ambitie, maar een gevoel van plichtsbesef.’’

,,Iemand moet het schip leiden richting de volgende verkiezingen’’, aldus Heerma, die als tussenpaus zal fungeren. ,,Dat is mijn ambitie. Ik heb niet de ambitie om partijleider te worden.’’ In de discussie over de nieuwe partijleider en lijsttrekker bij de volgende verkiezingen worden de namen van ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) het meeste genoemd. 

Heerma wil onder meer knokken voor ‘iets meer fatsoen, ook in de Tweede Kamer'. Hij bedankte Sybrand Buma voor ‘de rust, eenheid en stabiliteit’ die hij sinds 2012 als partijleider bracht. 

Trots

Quote

Veel dank voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren mocht krijgen, en heel veel succes Pieter

Sybrand Buma

Vertrekkend politiek leider Buma is blij met zijn opvolger. ,,Hij is iemand die zal staan voor de partij en zal staan voor de idealen. Hij doet dit absoluut niet voor zichzelf. Hij weet dat hij een dienende functie heeft. Die functie gaat hij ook heel goed uitvoeren.’’

Ook Madeleine van Toorenburg, wier naam ook werd genoemd, zegt trots te zijn op Heerma. ,,Hij is een van de architecten van het kabinet en we zijn dankbaar dat hij de politiek, ons en daarmee de hele samenleving, in deze nieuwe rol wil blijven dienen.’’

Secondant

Heerma was tijdens de lange onderhandelingen over de vorming van het huidige kabinet de secondant van Buma. Dat is een voordeel, zegt Heerma, in een ‘gepolariseerd politiek landschap en met een hele smalle meerderheid’.

,,Vanzelfsprekend is het daarbij een groot voordeel als je alle ins en outs van een coalitiebespreking kent, je alle afspraken goed kent en de mensen die daar aan tafel hebben gezeten. Dat is een voordeel dat ik als fractievoorzitter heb.’’

Volledig scherm
Sybrand Buma feliciteert Pieter Heerma met zijn benoeming als fractievoorzitter van het CDA © ANP

Geheim

Volledig scherm
© ANP

Op het moment dat de gemeenteraad van Leeuwarden Sybrand Buma voordroeg als nieuwe burgemeester, werd de CDA-fractie vacuum gezogen. Niemand mocht of wilde iets zeggen. Zelfs niet wie de procedure leidde. Dat zou verraden dat die persoon geen fractievoorzitter wilde worden. De afgelopen dagen zijn benut door het inzetten van de zogeheten biechtstoelprocedure. Ieder Kamerlid van het CDA mocht kenbaar maken of hij zichzelf geschikt achtte dan wel een andere kandidaat de fractie graag zag leiden.

Lees hier een uitgebreid profiel van Pieter Heerma, die ook de lelijke kant van de politiek van dichtbij kent.