Volledig scherm
In het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd minder snel omhoog. Ook komt er een regeling voor mensen met een zwaar beroep. © Robin Utrecht

Lot pensioenakkoord in handen FNV-leden

Vakbonden, werkgevers en het kabinet presenteren vanmorgen om 11.00 uur na negen jaar onderhandelen een pensioenakkoord. De AOW-leeftijd gaat daardoor minder snel omhoog. De FNV gaat eerst nog een ledenraadpleging houden voordat de bond besluit in te stemmen.

FNV-voorzitter Han Busker maakte gisteravond laat bekend dat de bond het conceptakkoord neutraal voor zal leggen aan de circa één miljoen leden. Als die (online) instemmen, dan geeft het Ledenparlement op zaterdag 15 juni een finaal oordeel.  ,,Er is veel binnengehaald, maar we zijn allemaal op zoek naar houvast. We gaan verder op de ingeslagen weg.”

De bijeenkomst van het 105 leden tellende ledenparlement in Utrecht duurde gisteravond uren. De vergadering begon om 18.30 uur. Een kleine groep actievoerders, niet aanwezig in de vergaderzaal, hield de ontwikkelingen vanuit de ontvangstruimte van het Centraal Vakbondshuis scherp in de gaten. De vergadering van het ledenparlement werd als hard, kritisch, fel en verhit omschreven.

Busker zelf sprak van een boeiende en stevige discussie en voelde naar eigen zeggen steun uit het ledenparlement. ,,Wij als bestuur steunen het onderhandelingsresultaat, wij zijn positief. Er was vanuit het ledenparlement ook waardering voor de onderhandelaars. We gaan het nu aan de leden vragen en een keurig proces doorlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat het heel goed verdedigbaar is”, aldus Busker. Hij zei dat het principe-akkoord nu niet ter stemming is voorgelegd aan het ledenparlement.

Vanochtend presentatie

Vanochtend wordt het conceptakkoord gepresenteerd in Den Haag. Vooral op het terrein van de AOW doet het kabinet belangrijke toezeggingen. De pensioengerechtigde leeftijd gaat twee jaar lang niet verder omhoog en blijft op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de pensioenleeftijd stapsgewijs naar 67 jaar in 2024, drie jaar later dan gepland. Ook na 2024 zal de AOW-leeftijd blijven stijgen, maar minder snel dan nu nog wettelijk is vastgelegd. Voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven, hoeven mensen straks niet een vol jaar, maar acht maanden langer door te werken.

Dat het kabinet bereid is de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting los te laten, is een grote triomf voor de vakbonden. De maatregel kost namelijk op termijn 4 miljard euro per jaar. In november vond het kabinet zo’n ingreep nog te gortig. Ook stemt het kabinet alsnog in met een regeling die mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid geeft drie jaar eerder met pensioen te gaan.

Buffers

Daar staat wel iets tegenover: de vakbonden stemmen in met een nieuw pensioenstelsel dat minder pensioen garandeert, waardoor pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Onduidelijk is nog of dreigende pensioenkortingen in 2020 van de baan zijn en meer fondsen weer uitzicht krijgen op verhoging van pensioenen. Ook staat in het akkoord dat de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft, wat de weg vrijmaakt voor een persoonlijker pensioen.

De perspresentatie bij de SER in Den Haag is tussen 11.00 uur en 12.30 uur en wordt verzorgd door SER-voorzitter Mariëtte Hamer, samen met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden. Namens het kabinet is minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.