Volledig scherm
Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, arriveert op het Binnenhof voor een debat over het Cornelius Haga Lyceum. © ANP/Lex van Lieshout

Kamer twijfelt aan geschiktheid voorgedragen interim-bestuurder Haga Lyceum

De Tweede Kamer heeft twijfels over de interim-bestuurder die door het Cornelius Haga Lyceum is aangesteld. De vraag is of deze Marcel Heuver wel geschikt is als onderwijsbestuurder. Ook bestaat de vrees dat hij als stroman van het bestuur zal fungeren, dat van de minister en de Tweede Kamer juist moet opstappen.

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs besloot gisteren de financiering van het Haga per 1 december stop te zetten, tenzij het schoolbestuur vóór donderdagmiddag 12.00 uur de taken overdraagt aan de voorgedragen nieuwe bestuurder. Als het Haga dat inderdaad doet, is het nauwelijks te controleren of Heuver geen contacten houdt met de huidige directeur-bestuurder Soner Atasoy, stelde SP-Kamerlid Peter Kwint.

,,De Inspectie kan onmogelijk in zijn telefoon kijken om te zien wat er heen en weer wordt geappt. Dat kun je niet controleren.” De vrees in deze kwestie neemt toe omdat Heuver volgens Kwint ‘al lange tijd’ betrokken is bij de school, nauwe banden heeft met het bestuur en door het Haga zelf naar voren geschoven is door de school. Slob bevestigde dat Heuver ‘wat werkzaamheden’ voor de school heeft gedaan, maar dat was maar voor een periode van drie maanden.

Volgens VVD-Kamerlid Rudmer Heerema ‘voelt dat niet goed’. ,,De garantie dat het oude bestuur straks niet meer in beeld is, is lastig te geven.”

Vertrouwen

D66-Kamerlid Paul van Meenen vraagt zich af waarom de minister vertrouwen heeft in de voorgedragen interim-bestuurder. Slob stelt dat hij dat onafhankelijk heeft laten toetsen en dat het voor Heuver spreekt dat hij zelf heeft gevraagd om ondersteuning bij zijn nieuwe baan. ,,Het uiteindelijke oordeel was aan mij. Ik durf het aan om die volgende stap te zetten.”

Volgens SP’er Kwint is dat onterecht. ,,Laat u niet voor de gek houden, minister, dit komt echt niet goed. Er moet zo snel mogelijk een hangslot om dat schoolhek.”

Ook regeringspartij VVD stelt dat bestuurder Atasoy heeft bewezen ‘de minister en de Kamer niet serieus te nemen’. Hoewel Slob brede steun uit de Kamer geniet voor zijn aanpak van het Haga, was het niet nodig geweest om het bestuur een extra tweeënhalve dag respijt te geven. VVD-Kamerlid Heerema: ,,Er is een harde deadline gesteld. Als die hebt en daar zelf verzachting in stelt, schep je zelf onduidelijkheid.”

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop stelde dat het voor hem ook ‘niet had gehoeven’. ,,Het is ook een keer mooi geweest, dan is het over en sluiten.” Hij noemde de ‘tussenstap’ wel ‘procedureel verstandig’. Het Haga heeft bezwaar gemaakt bij de Raad van State tegen het stoppen van de bekostiging en er loopt ook nog een rechtszaak naar het oordeel van de Onderwijsinspectie dat de basis vormde voor Slobs besluit.

Juridisch gewogen

Volgens Slob komt het aangeboden uitstel voort uit ‘zorgvuldigheid’ en is zijn hele besluit juridisch gewogen; ook door de landsadvocaat. Het Haga informeerde hem een paar uur voor het verstrijken van de deadline over procedurele problemen. Om Heuver aan te kunnen stellen, moeten de statuten worden gewijzigd – iets dat volgens het Haga enkele weken kost.

Slob noemde dat ‘niet echt geloofwaardig’. Een wijziging kan volgens hem ‘binnen een paar uur geregeld zijn’. ,,Ik heb extra tijd gegeven voor het geval het echt een misverstand is dat de statutenwijziging langs de medezeggenschap moet.”