Marjan klaagde Nederlandse Staat aan over klimaatprobleem

28 september 2022

Marjan Minnesma groeide op op een boerderij, maar vecht nu tegen klimaatverandering. Met haar stichting Urgenda brengt zij het klimaatprobleem onder de aandacht. In 2013 spanden zij een rechtszaak aan tegen de Staat, om zo de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te brengen. In 2019 werd Urgenda eindelijk definitief in haar gelijk gesteld. Ze vertelt haar verhaal aan Shula Tas in deze aflevering van En Profiel.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media