Is een vleermuis een mens?

22 december 2017

Hoe noem je een aanhanger van het Boeddhisme? Adam's moeder heeft 3 kinderen: April, Mei en ...? Wat is het kwadraat van 1? Wat is een vleermuis? Defano Holwijn zoekt de antwoorden op deze strikvragen in Antwerpen in deze aflevering van Wat Weet Jij?

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media