Hoe ziet de Nederlandse vlag eruit volgens Belgen?

8 december 2017

Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag in volgorde? In welk jaar waren we nu, als jij 3 jaar eerder was geboren? Een gegeven paard...? Defano Holwijn zoekt de antwoorden op deze strikvragen in Antwerpen in deze aflevering van Wat Weet Jij?

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media