Fascinatie voor postzegels: "Vroeger verzamelde iedereen ze"

26 november 2022

Een hobby voor koningen en de koning onder de hobby’s: zo werd postzegels verzamelen vroeger wel genoemd. Maar in Zeeland loopt het aantal filatelisten hard terug. ,,De jeugd wil niet meer.” Video: Arian Nefs

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media