De ARM-18 wordt gesloopt: 'Het komt heel hard aan'

5 februari 2023

Steeds meer Nederlandse vissers moeten stoppen door stijgende kosten en dalende omzet. Maar wie stopt mag net als visser Rini zijn boot niet verkopen. Hij is gedwongen om zijn schip naar de sloop te brengen. Video: Jan Parent

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media