Kantelpunt

Het is nog niet te laat en we kunnen nog het tij nog keren als het over klimaatverandering gaat. In de serie Kantelpunt vragen we ons af of ons gedrag ook een positief effect kan hebben op klimaatverandering. Daarvoor duiken we dieper in de wereld van elektrische auto's, vlees, vervoer, kleding, wonen en plastic..

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media