Volledig scherm

Zeêuwse uutvindieng: de bikebutler

Verlee weke gieng het er over op tv da je over een jaer of tiene mee kan naé Mars. ‘t Zou niks voe me weze.

Je mô een alf jaer in een raket zitte voe a je d’r bin en a je ‘t dan treft da je nie voe ‘t raempje zit, zit je misschien ‘k weet nie oelank nest een akelige vent en zie je gin mieter. Toch stae ‘k ‘r aoltied wee versteld van wat a de mensen bedienke en a bedocht è. Daé bin toch vee vernuftige mensen. Graag ao ‘k ok es wat uut’evonde, mae meêstal a ‘k wat bedienke is t’ het ‘r a. Neem noe de fiets. Die is zô ’n 150 jaer elee uutevonde. In Gent is t’r een moaie tentonstellege over de ontwikkelienge van de fiets, vroeger ok wè fielesepee enoemd, een verbasterienge van vélocipède.

Eêst ao je nog lôôpfietsen en fietsen mie trappers an een groat voorwiel, mae toen kwaeme toch op d’n duur de trappers an het frame te zitten. Anderalve eêuw laeter rie alf de waereld op een e-bike. Je zie bakfietsen rieë in aollerlei leuke uutvoeringen en het trapt mie niks. Vorige weke zag ‘k een wuufje op een bakfiets mie drie bankjes d’r in en zes guus d’r op. Ze trapt’n moeiteloas, of a ze een zuudwester sturm in de rik ao en twint praot’n ze ok nog mie d’n eên of d’n aren deur de telefoon. Z’ ao van die draedjes in d’r oaren. De moderne tied in optima forma. En a je dat dan ziet, dan gae je daè zelf ok over naedienke wat a je zou kunne uutvinde of verbetere. Ineêns kreeg ‘k een elder idee. Die guus zitte nog steeds buten, a je d’r een uve, een kappe, over zou maeke dan zitte ze werm en drôge. En a je dan toch bezig bin ka je dat wuufje dat a trappe mot ok wè overkappe. En a je de accu wat verzwaert ei ze een electromotor, oef ze glad nie mî te trappen. Toen a ‘k het ontwerp op de teêkentaefel klaer ao, zag ik het: ik ao een auto uut’evonde mie ‘t stuur achterin. Ik è ‘t nog op estierd naè een gerenommeerde fabriek, mae ‘k è d’r nog niks van ehaore. Toch laèt dat uutvinden me nie los. Je mô eêst een probleem bedienke en daèvoe een oplossing zoeke.

Een probleem is bevoorbeeld a je ‘t ontziet om de fiets te pakken, twint a dat vee beter is dan mie d’n auto om een booschap te gaen. Je fiets mô je uut een garage of schuurtje aele daè a je kont nie keêre kan. A ‘k m’n fiets noadig è, mô k eêst van aolles an de kant zette en dan achteruut voorzichtig mie m’n fiets naè buten komme, omdraaie, te voet deur de poorte en dan pas ka je d’r op wig. Daè bin noe a auto’s die a a glad zonder chauffeur kunne. Je gaè achterin zitte en je zei waè a je naè toe wil en die brieng je toet voe de deure. Dat zou bie de fiets toch ok motte kunne. Vrom naè de fiets dus. Mien uutvinding: een afstandsbediening om je fiets greêd te zeten. Eên druk op de knoppe ‘greêd stae’ en die komt. De deure van ‘t schuurtje gaè open, de fiets komt’r uut en rie volledig zelfstandig toet bie de voordeure. De kleine ziewieltjes die a noadig bin, klappe in, de standerd schuuft uut en die geef een seintje a t’n rieklaer is. Ondertussen wordt ok je zael nog verwaermd. De ondersteuning staè in de gewenste stand en je zoeft zonder eênige moeite de straete uut. Die afstandsbediening, een klein andzaem diengetje, noem ik de bikebutler, of a je ‘t liever op z’n boers eit: de stalknecht. Je mô wè eên keêr je schuurtje oprume. Daè za ‘k m’n gedachten ok nog es over laète gae.
A dat mie de fiets lukt, dan komme de kliko’s an de beurte. Dat mô toch taemelijk eênvoudig weze om die op de goeien tied uut ulder eigen naè de weg te laete rieën en wee vrom. Daè is nog best vee uut te vinden. A je zelf wat weet, komt ‘r mie voe d’n dag.