Volledig scherm

Rijkswaterstaat wil vergunning voor strandverhoging

GOES - Rijkswaterstaat gaat in op de wens van natuurorganisaties om zandsuppleties, het ophogen van stranden, te toetsen aan ecologische normen.