PvdA'ers zien kans mosselvisserij

BRUSSEL - Zeeuwse mosselkwekers zijn tegen een (voorlopig) verbod op mosselzaadvisserij in de Waddenzee opgelopen, omdat Nederland de Europese Habitatrichtlijn te streng uitlegt, menen de PvdAeuroparlementsleden Dorette Corbey en Lily Jacobs.