Volledig scherm

Luusteren op je computer (audio)

“Da's vast en zeker wa voo joe Rinus,” zegt 'n vrouwe van bie ons op 't durp, binst a ze op een dikke witten enveloppe wiest. 't Was een paor weeken geleejen. Op 'n maondag. In den achtermiddag. Ik weeten nie mêê wao 'k mee bezig was. Misschiens wel mee niks, toen de deurbelle goeng. En toen 'k open gedaon 'ao, zag ik ze dao staon.

Allicht kwam ze binnen mee d'r enveloppe. En toen kwam 't 'êêle verhaol. Dat 'eur man en se sie kennisse 'aon gekregen jaoren geleejen an 'n echtpaor uit Friesland. “Om percies te ziin, die kommen uut Het Bilt.” En laot dien man, Aldert Cuperus, noe toch ook in de krante stikjes schrieven en ook nog in dialect. “Da's toch ook wè de moeite ee?” goeng ze vèder. En ze vertellende dat die Friezen 'n kêêr gelogeerd waoren bie udder en kort daonao schreef Alder mee vee respect in z'n “Bildtspraak” het volgende stikje. “Bierfliet der't de útfiner fan 't hirringkaken wegkomt. Wullem Beukelsseum hytte de man die't folgens de overlevering op 't eand fande dârtynde-begin feertynde eeuw 't hirringkakken útfon.”

“Kan je 't lezen?” vroeg ze. Ik knikkende van jao, want êêrlijk gezeid, dat viel glad nie tegen. En ze vertellende dat 'r mee die mènsen best goed te praoten viel. Jao, dao binnen natuurlijk wel ienkele woorden die echt voor Zêêland en speciaal voor 't Land van Kezand in zwang binnen. Zôas: 'n slunse, platte zeuge of een scheuteldoek. Da was Aldert ook al opgevallen, mao 't schôônste is natuurlijk dan Aldert vanaf dien tied de dialectstikjes uit Zeeland onder z'n ôôgen kriegt. En dat brocht 'm vorig jaor tot d'n volgende publicatie in z'n krante: “Ons Seeuwse frinden stuurden mij 'n stikky in de streektaal fan Suud-Beveland dat mij geweldig ansprak. 't Is skreven deur Engel Reinhoudt. Ik hew 't in 't Bildts fertaald: Sùvver en eerlik? D'r sit peerdeflais in rundergehakt, d'r sit ezelflais in hamburgerrs, d'r sit ferkensflais in shoarma, d'r sit slangefel in skoenen, d'r sit water in de 'plof'hin, d'r sit ….graaisucht in bankiers en direkteuren en in bestuurders fan publike instellings.”

Noe was Aldert kortgeleejen in z'n computer gaon zoeken en dao vond ie al z'n stikjes voor de krante van de leste paor jaor. En die printende die allemao uut, dee ze in 'n enveloppe en jao 'ôôr, die goengen nao z'n Zeeuwse vrienden. En die vrouwe, die brocht dat 'êêle pak dus dien maondagmiddag naor Rinus. Dao zit van alles in. Over de poletiek, over de cursus Bildts op de computer, over Goeie Doelen en over 'n Nôôdpakket. Je kan 't zô gek nie noemen. Aldert die 'eit 'r over geschreven. En net as bie ons, is dao flienk vee belangstellieng voor. Jao, 't leest nie zo makkelijk, maor mee 'n bitje moeite is het te doen. “Je moet eigenlijk die stikjes van Aldert 'n kêê fluusterend leezen, dan lukt 't het beste”, zegt de vrouwe van d'enveloppe. Ik knikken van jao en dienken: mao dat zeggen de mêêste mènsen ook tegen me. “A je die stikjes in 't Zêêuws zô stille voo j'n leest, dan kom je d'r wel uut 'ôôr,” vertellen ze dan. En dat is waor ook. En a je ze nie kan lezen, dan luuster je d'r mao nao op je computer. Toch?