Volledig scherm

Luusteren op je computer (audio)

“Da's vast en zeker wa voo joe Rinus,” zegt 'n vrouwe van bie ons op 't durp, binst a ze op een dikke witten enveloppe wiest. 't Was een paor weeken geleejen. Op 'n maondag. In den achtermiddag. Ik weeten nie mêê wao 'k mee bezig was. Misschiens wel mee niks, toen de deurbelle goeng. En toen 'k open gedaon 'ao, zag ik ze dao staon.