GS kijken naar reiskosten

MIDDELBURG - Zeeland overdenkt samen met Limburg en Groningen of - en hoe - de negatieve effecten van de reiskostenvergoeding voor krimpregio's onder de aandacht van de Haagse politici moeten worden gebracht. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van het statenlid Koos Meulenberg (CDA) over de geplande afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding.