Volledig scherm
Thuishulp aan het werk. © Robert van den Berge

Korten op thuishulp in Terneuzen is onfatsoenlijk

analyseTERNEUZEN - Als de voortekenen niet bedriegen, gaat in Terneuzen het mes in de huishoudelijke hulp. De uitgaven stijgen te hard, maar korten op thuishulp zou wel erg onrechtvaardig zijn.

De cijfers spreken voor zich. De vraag naar huishoudelijke hulp, in Terneuzen verstrekt via de algemene voorziening Zo-net, is de laatste jaren flink gestegen. Het aantal klanten van Zo-net lag in 2017 op 747, dit jaar wordt een groei naar 1.018 klanten verwacht. Dat is een toename van 33 procent.

De kosten nemen nog harder toe. Lagen die, met aftrek van de eigen bijdragen van klanten, in 2017 op 1,18 miljoen euro, dit jaar wordt gerekend op 2 miljoen euro: een stijging met 69 procent.

De voorspelling is dat zonder ingrijpen het aantal klanten en de uitgaven de komende jaren nog verder groeien. Er komen nu eenmaal meer ouderen die hulp nodig hebben. De eigen bijdrage wordt bovendien per 1 januari 2020 veel lager.

Betalen gebruikers van hulp via Zo-net in Terneuzen dit jaar nog gemiddeld 5,71 euro per uur, vanaf volgend jaar gaat een abonnementstarief van 19 euro per maand gelden, ongeacht het aantal uren hulp. Het in 2017 aangetreden kabinet Rutte 3 van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft deze maatregel genomen om een stapeling van zorgkosten tegen te gaan én middeninkomens te ontzien die vrij veel eigen bijdragen moeten betalen.

Gebakken peren

Ondertussen zitten de gemeenten met de gebakken peren. Zij moeten het verlies aan inkomsten zien goed te maken. Dat kan door te snijden in het aantal uren hulp of door eigen financiële middelen bij te leggen. Dat laatste wil Terneuzen tot nu toe niet. Zorgkosten moeten uit zorggelden worden gedekt, is het beleid.

Snijden in thuishulp lijkt daarmee onvermijdelijk om het huishoudboekje op de orde te houden. Daar hoort een kanttekening bij. Jarenlang heeft Terneuzen geld overgehouden op de kosten voor maatschappelijke ondersteuning door voorzichtig aan te doen. Terneuzen stortte dat in een spaarpot: de reserve sociaal domein. Begin 2019 zat daar zeker nog 7,7 miljoen euro in.

Van dat bedrag zal in de loop van 2020 niets meer over zijn. Dat komt niet zozeer doordat de kosten van huishoudelijke hulp uit de hand lopen. De oorzaak ligt vooral bij de enorme tekorten op de jeugdzorg en het geld dat bij sociaal werkbedrijf Dethon moet. De spaarpot is opgebouwd met overschotten in het verleden op maatschappelijke ondersteuning. Voor andere zorgtaken wordt die de komende tijd leeg gesnoept en dan zou het mes moeten in de huishoudelijke hulp. Dat is niet erg fatsoenlijk.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement