Volledig scherm
stockadr boekhouding boekhouden administratie geld euro fraude rekenen calculatie faillissement failliet witwassen © Getty Images/Cultura RF

Geef gemeente veel meer geld

COMMENTAARHet water staat de Zeeuwse gemeenten aan de lippen. De kosten van de sociale voorzieningen lopen zo hoog op dat veel gemeenten hun begroting bijna niet rond kunnen krijgen. Ze grijpen in met allerlei bezuinigingsmaatregelen. Van minder bloembollen op de begraafplaats tot verhoging van de onroerendezaakbelasting. En zelfs direct korten op de zorg.

Sinds de decentralisatie van de bekostiging van allerlei voorzieningen, onder meer de jeugdzorg en de thuishulp, klinken er noodkreten. Het was de bedoeling dat de gemeenten maatwerk zouden leveren en dat ze zo de kosten zouden drukken. Dat gebeurt niet, integendeel. Een gestaag groeiende vraag zorgt juist voor hogere uitgaven. En het maatwerk ontaardt hier en daar in willekeur. In vergelijkbare gevallen geeft de ene gemeente wel een traplift of een hulphond, maar de andere gemeente niet. Ondertussen krabt Den Haag zich achter de oren over de begrotingsruimte. Waar moeten we met al het geld naartoe? Dit contrast met de financiële nood van gemeenten is zeer pijnlijk.

Quote

Begrotings­over­schot van Rijk staat in schril contrast met tekorten bij de gemeenten

De decentralisatie van de uitvoering van de sociale voorzieningen is niet onlogisch. Maar Den Haag blijft natuurlijk verantwoordelijk. Dat stopt niet bij het toekennen van een tamelijk willekeurig budget. Kabinet en Kamer lijken niet te beseffen dat het moet passen. Het wrange is dat de gemeenten nu als geen ander kunnen beoordelen of de budgetten toereikend zijn, maar dat zij niet over het geld gaan. Deze grove weeffout moet snel worden hersteld.

  1. Zware knallen zijn asociaal
    PREMIUM
    COMMENTAAR

    Zware knallen zijn asociaal

    Wie in Middelburg zwaar vuurwerk afsteekt, loopt dit jaar extra risico een boete te krijgen. Want de gemeente speelt luistervink. In de wijken waar meestal overlast is, worden microfoons opgesteld die de politie op het spoor zetten van de knallen. Zo kunnen vuurwerkvandalen snel worden gepakt. Denkt Middelburg. Het moet nog wel blijken. De ervaringen met het systeem zijn niet overal even gunstig. Vlaardingen en Maassluis hebben het een paar jaar geprobeerd. Zonder succes. De pakkans bleef te klein, het afsteken ging gewoon door. Maar Middelburg staat niet alleen. Gorinchem begint dit jaar ook met vuurwerkdetectie. Vlissingen overweegt mee te doen.