Volledig scherm
Het Volkerak. © Ernesta Verburg

De winnaar is: zoet water

commentaarNederland tobt over de stikstofcrisis. Nederland discussieert over de klimaatmaatregelen. Nederland poldert over de pensioenen. Geen probleem lijkt simpel, geen antwoord eenvoudig. Het lijstje lastige kwesties is lang. Maar het kan een beetje korter. Want wat verderop staat de vraag of het Volkerak en het Zoommeer zoet of zout moeten zijn. De ministers van Natuur en Waterstaat kunnen deze hele kwestie beter meteen vergeten en zich concentreren op het grote werk.

Nederland heeft een tijdje alles op alles gezet om het zout te weren uit het grensgebied van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Achter de Krammersluizen en de Bergsediepsluis moest en zou het zoet worden. Tot de blauwalg het zoete water vergiftigde. Tot er weer wat meer waarde werd gehecht aan een natuurlijke overgang van zout naar zoet. Toen leek zout het alsnog te winnen. Maar Zuidwest-Nederland heeft een nieuwe afweging gemaakt. Er is een ongekend brede voorkeur voor zoet water. Van boeren tot recreatieondernemers, van natuurclubs tot sportvissers, iedereen is voor het behoud van de huidige omstandigheden.

Quote

Overheid kan met goed fatsoen niet meer kiezen voor zout water in Volkerak en Zoommeer

Wat is wijs? Toch nog even serieus nadenken over zout? Volgens goede Nederlandse traditie zou daar dan eerst een milieueffectrapportage en een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor moeten worden gemaakt. Dat is onzinnig. Want het draagvlak voor zoet water in de beide meren is zo breed dat de overheid met goed fatsoen niet meer voor zout kan kiezen.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement