1. Hedwigepolder mag geen groot depot van verontreinigd rivierslib worden
  PREMIUM

  Hedwigepol­der mag geen groot depot van verontrei­nigd rivierslib worden

  De dijken langs de Westerschelde behoeden het Zeeuwse land niet alleen voor overstromingen met brak en zout water. Ze vormen ook een dam tegen alle chemische rommel die de Schelde met zich meevoert. Na DDT en PCB in het verleden staat nu de afkorting PFAS voor een reeks van schadelijke chemische stoffen die in hoge concentraties in de Westerschelde voorkomen, aangevoerd vanuit alle kanalen en rivieren die op de Schelde uitmonden.
 2. Overheid zet oren vroeg open
  PREMIUM
  commentaar

  Overheid zet oren vroeg open

  Zeeland heeft een drukke oost-westverbinding - de A58 - en een goed gebruikte noord-zuidroute - de Deltaweg tussen Zierikzee en Goes, die via een stukje A58 aansluit op de Sloeweg en na de Westerscheldetunnel verder gaat als Tractaatweg naar Vlaanderen. Overal is het goed doorrijden, behalve op de Deltaweg. Die is voor het grootste gedeelte tweebaans, zonder gescheiden rijstroken, met slechts één viaduct, zonder rotondes, maar met verkeerslichten. De provincie heeft de weg aangewezen als doorgaande route (stroomweg) maar hij is totaal niet geschikt om harder te rijden dan 80 kilometer per uur.
 1. Staatshoofd moet niet verdelen maar verenigen
  PREMIUM
  Commentaar

  Staats­hoofd moet niet verdelen maar verenigen

  Koning Willem-Alexander heeft donderdag in het Amsterdam Museum de voor 1,2 miljoen euro gerenoveerde Gouden Koets bewonderd. De vraag is of hij er ooit nog in zal rijden. Veel Nederlanders hopen dat volgend jaar op Prinsjesdag het koninklijk paar zich als vanouds in het door acht paarden getrokken voertuig van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof zal verplaatsen. Even zoveel Nederlanders zien liever dat de koets voor altijd een museumstuk blijft. Het land is verdeeld.
 2. Maak parkeren voor gehandicapten gratis
  PREMIUM
  Commentaar

  Maak parkeren voor gehandicap­ten gratis

  Het valt niet uit te leggen. In de gemeente Terneuzen kost een parkeerkaart voor gehandicapten 19,10 euro, in Middelburg 150. Dat komt omdat Terneuzen de bijbehorende keuring betaalt en Middelburg niet, maar dan nog. In de meeste gemeenten kost een keuring 97 euro, in Schouwen-Duiveland 120 en in Hulst zelfs 217,80 euro, zij het dat degene die daar een parkeerkaart nodig heeft dat geld terugkrijgt. Het lijkt dus meer een afschrikkingstarief. Dan zijn er ook nog administratiekosten (leges). Die lopen uiteen van 0 euro (Borsele) tot 75 (Schouwen-Duiveland).
 1. Senaat heeft bij Dierenwet zitten slapen
  PREMIUM

  Senaat heeft bij Dierenwet zitten slapen

  Het is een sympathieke gedachte. Dieren, ook als ze in of bij huis worden gehouden, moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden, mogen ze geen pijn of ongemak ervaren. Wie is daar nu tegen? Het parlement in ieder geval niet. Hoewel minister Schouten in april ontraadde deze bepaling op te nemen in de nieuwe Dierenwet, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer toch vóór. In de Senaat was het vorige week niet meer dan een hamerstuk.
 1. Getijdenenergie heeft ook Haagse steun nodig
  PREMIUM
  commentaar

  Getijden­ener­gie heeft ook Haagse steun nodig

  Wie energie wil opwekken uit water moet goed tegen de stroom in kunnen roeien. Je zou verwachten dat investeerders en subsidiegevers ervoor in de rij staan. Anders dan een windmolen of een zonnepaneel is een turbine die elektriciteit opwekt uit het getij onzichtbaar, hij hangt immers onder water. Als het niet waait, staat een windmolen stil. Als het bewolkt is, is het rendement van een zonnepaneel nihil. Maar eb en vloed wordt het altijd, twee keer per dag. De opbrengst van een getijdencentrale kun je van tevoren uitrekenen.
 2. Versoepelingen zijn geen vrijbrief
  PREMIUM
  COMMENTAAR

  Versoepe­lin­gen zijn geen vrijbrief

  Het leek erop dat Zeeland afgelopen weekend niet alleen uitbundig de terugkeer van de zon vierde, maar ook het einde van de coronapandemie. Wie rondkeek zag onder meer grote groepen op terrassen, volle winkelstraten en complete wielerpelotons op de weg. Er wordt massaal een voorschot genomen op het herstel van het oude normaal. De tot voor kort zo heilige anderhalve meter lijkt nog slechts een vrijblijvend advies, het mondkapje een herinnering aan wat voorbij is.