ZMF wil uitstel beslissing over Zeeuwse Lagune

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland in een brief verzocht te wachten met het nemen van een beslissing over de Zeeuwse Lagune. De ZMF wil dat de raad wacht op het beleidskader van de Zeeuwse Kustvisie. Die Kustvisie, waar Noord-Beveland als gemeente ook aan meewerkt, zou voor het einde van dit jaar beschikbaar moeten zijn. 

In de brief wijst de ZMF er op dat het vreemd zou zijn als het besluit over het eiland aan de Veerse Gatdam nog genomen zou worden vlak voordat de Kustvisie afgerond wordt. ,,Juist om dit soort nieuwe recreatieparken te kunnen beoordelen stellen we met elkaar in Zeeland de Kustvisie op. Als een besluit rond een zo spraakmakend project er nog net even snel ‘doorgedrukt’ wordt, zoals uw raadsvoorstel suggereert, doet dat sterk afbreuk aan de waarde van de Kustvisie. Immers dreigt deze daardoor al vóór zijn verschijnen ongeloofwaardig te worden. Gezien de brede maatschappelijke onrust kan dit ook de geloofwaardigheid van u als openbaar bestuur aantasten."

Daarnaast bestrijdt de ZMF dat het project de Zeeuwse Lagune gerechtvaardigd is omdat het uit oude plannen voortkomt. ,,Wij zien de Zeeuwse Lagune niet als invulling van eerdere afspraken maar beschouwen het als een geheel nieuw en op zichzelf staand recreatieproject op een volstrekt verkeerde locatie." 

De ZMF zegt de brief mede namens Stichting Het Zeeuwse Landschap en Vereniging Natuurmonumenten te sturen. De raad praat donderdag 24 november over het project aan de Veerse Gatdam. 

poll

Ik heb ook wel eens gepest

Ik heb ook wel eens gepest

  • Eens (44%)
  • Oneens (56%)
554 stemmen