Wegen rond gesloopte Strandkerk Renesse worden veiliger gemaakt

Marcel Modde

RENESSE - Het langzaam en gemotoriseerd verkeer op de route Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan in Renesse wordt van elkaar gescheiden. De gemeente ziet dat tracé  als het meest geschikte voor een veiligere afwikkeling van de verkeersstromen tussen de omliggende campings en de badplaats.

De herinrichting van gebied is mogelijk geworden door de sloop van de Strandkerk afgelopen voorjaar. Met het afbreken van de bouwval is er ook ruimte gekomen voor nieuwbouw van het naastgelegen Hampshire hotel. Dat wordt in het nieuwe plan omgedoopt tot Vroonhoeve en gaat 126 kamers, 4000 vierkante meter wellness en een bowlingcentrum omvatten.

De wegen rond het hotel en de gesloopte kerk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, aldus burgemeester en wethouders, gelet op het achterliggende recreatiegebied. Die situatie leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. De rijbaan voor gemotoriseerd verkeer wordt net breed genoeg om twee caravans naast elkaar te laten passeren en zo de snelheid er uit te halen, aldus beleidsmedewerker Ricardo de Winter. De ruimtelijke en financiële haalbaarheid ( er is 1,5 miljoen euro beschikbaar) wordt de komende maanden onderzocht. Verloopt alles volgens plan, dan begint de aanleg het derde kwartaal van 2018. 

QUOTE: De rijbaan voor gemotoriseerd verkeer wordt net breed genoeg om twee caravans naast elkaar te laten passeren. Ricardo de Winter, beleidsambtenaar

poll

Ik heb ook wel eens gepest

Ik heb ook wel eens gepest

  • Eens (42%)
  • Oneens (58%)
351 stemmen