Vrieskou alweer uit de lucht bij regeringspartijen in Terneuzen

De regeringspartijen in Terneuzen hebben de strijdbijl alweer begraven, nadat anderhalve week geleden het CDA zware kritiek uitte op TOP/Gemeentebelangen. ,,Voor zover er een strijdbijl was opgegraven'', sust TOP/GB-fractievoorzitter Jos Verdurmen.

Harmen van der Werf

TOP/GB stemde in de laatste gemeenteraad tegen twee CDA-moties; één voor behoud van de rijtestlocatie in Terneuzen en één over het ontwikkelen van dorpsplannen met dorpsraden. Meer partijen stemden tegen, waardoor de moties het niet haalden. 

CDA-raadslid Jos van Ginneken en -fractievoorzitter Ronald Lippens wreven TOP/GB vervolgens op Facebook onder de neus dat de partij in woorden opkomt voor de leefbaarheid in Terneuzen, maar niet in daden. Lippens neemt daar geen woord van terug. ,,TOP/GB is tot de gevestigde orde gaan horen en volgt het college van B en W in alles.''

TOP/GB-fractievoorzitter Verdurmen reageert nuchter. ,,We zijn verkiezing op verkiezing gegroeid. Ik begrijp dat dit voor andere partijen niet leuk is, maar het gaat ons er gewoon om dat Terneuzen goed wordt bestuurd. En dat gebeurt.''

In een regulier overleg tussen coalitiepartijen TOP/GB, CDA en PvdA is 'de kwestie' besproken. Er zijn werkafspraken gemaakt, onder meer dat moties zoveel mogelijk op tijd zullen worden ingediend. Ze kunnen dan nog in de fracties besproken worden. Het CDA had de moties pas in de raad ingebracht.

Lippens blijft erbij meer debat te willen. ,,Je kunt dan samen scherper richting geven aan de politiek in Terneuzen.'' Verdurmen is daar niet tegen, maar 'waarom zou je veel woorden gebruiken, als dat niet nodig is'. ,,En waarom zouden wij moties steunen die alleen voor de bühne zijn?''

poll

Heerlijk, oesters!

Heerlijk, oesters!

  • Eens (71%)
  • Oneens (29%)
144 stemmen