Toeristische druk hoogst in Zeeland

Theo Giele

Vlissingen

De toeristische druk  op de inwoners is nergens zo hoog als in Zeeland. Het CBS heeft berekend dat per 100 inwoners in Zeeland gemiddeld 7,1 toeristische overnachtingen per dag zijn. 

Dat is aanzienlijk meer dan in de toeristenmagneet Amsterdam ( 4,3 overnachtingen) en ruim vier keer het landelijk gemiddelde (1,7 overnachtingen).

De cijfers staan in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 dat is samengesteld door NRIT Media, het Centraal Bureau voor de Statistiek, branchorganisatie NBTC en het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality.

De toeristische druk is de afgelopen jaren in Zeeland behoorlijk toegenomen, dit in tegenstelling tot de andere provincies waar de druk niet of nauwelijks is veranderd. Weliswaar kende ook Noord-Holland een toename, maar die is geheel toe te schrijven aan de stad Amsterdam.  In het rapport is Zeeland niet uitgesplitst naar regio's. De toeristische druk langs de kust is aanzienlijk hoger is dan het provinciale gemiddelde. Neem de gemeente Veere als voorbeeld. Op basis van de opbrengst van toeristenbelasting is uit te rekenen dat er vorig jaar 4,3 miljoen toeristische overnachtingen waren, ofwel dagelijks 19,6 overnachtingen per 100 inwoners.

In de stad Middelburg is het aanbod aan bed & breakfasts, onder meer aangeboden via de site Airbnb, de laatste jaren toegenomen. Hoeveel het er zijn is bij de gemeente niet exact bekend. Airbnb wisselt geen gegevens uit. Controle leverde vorig jaar in Middelburg  twintig niet-geregistreerde B&B's op.

poll

Ik wil nooit een automaat

Ik wil nooit een automaat

  • Eens (17%)
  • Oneens (83%)
218 stemmen