Sloeweg splijt Staten

MIDDELBURG Krijgt de Sloeweg een kruising met één of drie viaducten en mag de laatste variant vijf miljoen euro meer kosten? Provinciale Staten zijn verdeeld. 

VVD, Partij voor Zeeland, 50Plus, Zeeland Lokaal en PVV lijken in december de duurste oplossing te kiezen voor de kruising van de Sloeweg met de Bernhardweg en de Westerscheldetunnelweg bij 's-Heerenhoek. Dat bleek gisteren in de commissie economie. 

Deze zogeheten stervariant waarbij het verkeer uit alle richtingen over drie viaducten onbelemmerd kan doorrijden, heeft de voorkeur van het Zeeuwse bedrijfsleven, de gemeente Borssele, Rijkswaterstaat, de NV Westerscheldetunnel, Zeeland Seaports en de Veiligheidsregio Zeeland. Hij kost ruim 20 miljoen euro. De tunneldirectie is bereid 5 miljoen bij te dragen, mits de provincie voor deze stervariant kiest. 

Die 5 miljoen euro dekken de meerkosten ten opzichte van de variant halve Haarlemmermeer, de favoriet van het dagelijks provinciebestuur.  De variant voldoet ook aan alle eisen - doorstroming verkeer, toekomstbestendig en veilig - en kost zo'n 15 miljoen euro. Het verschil is dat alleen verkeer van Gent-Goes onbelemmerd doorrijdt. Het overige verkeer moet over rotondes. 

Als de Staten de stervariant verkiezen, moeten ze in een december met een voorstel komen. VVD-fractievoorzitter Kees Bierens kondigde gisteren aan dat de Staten een amendement kunnen verwachten. ,,Het is immers nu of nooit. De stervariant is de beste keus. Al onze partners in Zeeland willen dit ontwerp, want het is van belang voor de economische ontwikkeling van de regio. Bovendien vindt de Veiligheidsregio Zeeland de stervariant ook de veiligste. En die 5 miljoen euro van de WST leidt er hooguit toe dat de tunnel twee tot drie maanden later tolvrij is. Dat is te overzien. Bovendien zal een conflictvrije verbinding van Goes naar Gent leiden tot extra gebruik van de tunnel, dus misschien wordt dat weer terugverdiend'', aldus Bierens. De Partij voor Zeeland, 50Plus, Partij voor Zeeland en - iets minder duidelijk - PVV zitten op dat spoor.

PvdA, CDA en SP vinden de oplossing te duur, zeker omdat de halve Haarlemmermeer-variant in hun ogen ook voldoet. Zij willen ook geen winsten van de  tunnel in infrastructuur steken, al is dat in Zeeuws-Vlaanderen wel gebeurd. Ralph van Hertum (PvdA): ,,We steken die 5 miljoen liever in andere projecten, zoals Campus Zeeland en Thermphos.'' De SP verwerpt de stervariant inclusief de bonus van de tunneldirectie omdat die 'niet bijdraagt aan het eerder tolvrij maken van de tunnel'. GroenLinks en ChristenUnie lijken voor de halve Haarlemmermeer. Een vraagteken vormen SGP en D66. Zij willen nog wikken en wegen, maar hebben de sleutel in handen. Steunen zij de stervariant dan is er een meerderheid in de Staten voor de duurdere oplossing, ook al betaalt de WST de meerkosten. Wordt volgende maand vervolgd.

poll

Vakantiepark in het Veerse Meer moet kunnen

Vakantiepark in het Veerse Meer moet kunnen

  • Eens (52%)
  • Oneens (48%)
1420 stemmen