Schouwen-Duiveland koerst af op tekort van vier ton voor jeugdhulpverlening

ZIERIKZEE De jeugdhulp op Schouwen-Duiveland blijkt in de praktijk duurder uit te pakken dan verwacht. Op basis van een rapportage over de eerste helft van 2016 zijn alle alarmbellen gaan rinkelen. Volgens die cijfers komt de gemeente eind dit jaar uit op een tekort van vierhonderdduizend euro.

Waardoor zo stevig uit de pas wordt gelopen, is niet duidelijk zegt verantwoordelijk wethouder Cees van den Bos (SGP). Hij heeft opdracht gegeven voor een analyse. ,,Het eerste kwartaal zaten we heel netjes. Uit de tussenrapportage over het tweede kwartaal blijkt opeens dat dit tekort ontstaat. Waar we in het derde kwartaal op uitkomen, is nog een verrassing." Van den Bos zegt eerder geen signalen te hebben gehad dat er problemen dreigden met het budget voor de jeugdhulpverlening.

De analyse moet meer inzicht geven in de ontwikkelingen van de jeugdzorg op Schouwen-Duiveland. Enkele zorgaanbieders laten een forse kostenstijging zien, vergeleken met vorig jaar. De gemeente is benieuwd naar een verklaring voor die stijging. ,,Is er veel meer hulp verleend, was de zorg complexer? Ik weet het niet", reageert Van den Bos op de cijfers. De gemeente wil meer handvatten in handen krijgen om de kostenontwikkelingen te kunnen sturen. Die mogelijkheid zal vooral voor de langere termijn soelaas bieden, blijkt uit een brief van het college aan de raad. ,,Sturen op uitgaven van jeugdigen die nu hulp ontvangen, is erg lastig. Deze jongeren zitten al in jeugdhulp met een zorgplan."'

De enige manier om de uitgaven nog dít jaar onder controle te krijgen, is het inlasten van een stop op de jeugdhulpvoorzieningen, aldus burgemeester en wethouders in de raadsbrief. Dat zou dan moeten gaan gelden voor bestaande én nieuwe aanvragen. ,,Maar dat is uiteraard geen gewenste situatie, omdat we als gemeente niet willen dat jeugdigen die daadwerkelijk een hulpvraag hebben, de dupe worden van beheersmaatregelen", meent het college. ,,Uitgesloten!", zegt Van den Bos ook nog maar eens resoluut. ,,In ons collegeprogramma hebben we opgenomen dat niemand tussen wal en schip mag vallen op dit gebied. En daar hecht ik aan." De wethouder weet al wel hoe het anders kan: ,,Maak die transformatie! Dat betekent dat je de hulp en zorgverlening op een andere manier zult moeten organiseren. Er zijn ook tonnen aan goede zorg besteed. Dat staat voor mij buiten kijf."

poll

Ik heb ook wel eens gepest

Ik heb ook wel eens gepest

  • Eens (42%)
  • Oneens (58%)
340 stemmen