Rekenkamer Kapelle begint 1 januari

KAPELLE Het is kort dag, maar op 1 januari wil de gemeente Kapelle twee nieuwe leden hebben voor de nieuwe rekenkamer. De gemeente is daarvoor op zoek naar kandidaten.

Op dit moment heeft Kapelle nog geen rekenkamer, maar de gemeente heeft onlangs besloten om samen te gaan met de Rekenkamers van Middelburg en Vlissingen. In die opzet krijgt elke gemeente twee leden in het orgaan. Zo kunnen de drie gemeenten profiteren van elkaars kennis, kunde en ervaring. Tegelijkertijd heeft elke gemeente haar eigen onafhankelijke rekenkamer met een eigen onderzoeksprogramma en –budget.

Een rekenkamer doet onderzoek naar de prestaties van de gemeente op diverse terreinen en heeft daarin een onafhankelijke positie.  De kamer toetst of de gemeente doeltreffend, doelmatig, rechtmatig en integer functioneert. Op basis van haar onderzoek adviseert zij de gemeenteraad en andere verantwoordelijken.

Sinds 2002 is het wettelijk verplicht om een Rekenkamer te installeren. Kapelle heeft tot 2010 een gezamenlijke rekenkamercommissie gehad met Reimerswaal en Noord-Beveland. Sinds die tijd kende de gemeente een 'slapende rekenkamercommissie.'

poll

Heerlijk, oesters!

Heerlijk, oesters!

  • Eens (58%)
  • Oneens (42%)
536 stemmen