Reimerwaal: laat spaarpotje GR de Bevelanden intact

Joeri Wisse
Kruiningen

Geld dat over is van vorig jaar, gebruiken om dit jaar een financiële tegenvaller op te vangen. Het klinkt logisch, maar Reimerswaal wil liever niet dat Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden (GRDB) nu al haar spaarvarkentje stuk slaat. 

In GRDB werken Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal sinds vorig jaar samen op onder meer het gebied van werk, inkomen en zorg. Over 2015 hield de GRDB vijf ton over. Daarvan is, naar zoals een meerderheid van de Bevelandse gemeenteraden wenste, één derde deel teruggeven aan de gemeenten, de rest ging in de algemene reserve. Voor dit jaar ziet het huishoudboekje er minder rooskleurig uit:  in totaal moet er een bedrag van 688.000 euro bij.  Een groot deel hiervan -bijna zes ton- betreft extra kosten waar de organisatie zelf geen invloed op heeft, zoals gestegen loonkosten.

Het bestuur van GRDB vraagt alle gemeenten een deel voor hun rekening te nemen én een bedrag van 287.000 euro uit de algemene reserve te halen. Het Reimerswaalse college van B&W vindt het bijna volledig opsnoepen van de financiële buffer onverstandig en wil dat GRDB vlees op de botten houdt. Juist omdat zo'n groot deel van de extra kosten onvermijdelijk waren, wil B&W de 287.000 euro door de gemeenten laten betalen.

De Reimerswaalse coalitiepartners  SGP, CDA en VVD  zijn het daar mee eens. Ze vinden het nu al uitgeven van de reserves ook nog eens onverantwoord omdat het weerstandsvermogen nog in opbouw is. Een amendement met dit extra argument wordt vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering ingediend.

poll

Ik wil nooit een automaat

Ik wil nooit een automaat

  • Eens (21%)
  • Oneens (79%)
434 stemmen