Raad Vlissingen 'zuur' door discussie over bijdrage aan Mercuur

VLISSINGENRijnco-Jan Suurmond (PSR) staat bekend als een serieus raadslid met een enorme dossierkennis, dat er niet voor terugschrikt om stevig in discussie te gaan met collega's die een ander standpunt innemen. Maar gisteravond werd het hem even te gortig.

Toen een discussie  tussen POV'er Pim Kraan en wethouder John de Jonge - die beiden vanuit eigen gezichtspunt 'formeel gelijk hadden'- over de komst van mijnenveger Mercuur naar het Dokje van Perry op de spits werd gedreven, maakte Suurmond een eind aan het zwartepieten door een Sinterklaasgedichtje te debiteren. Hij zorgde voor - bij de één een zuinige, bij de ander een bevrijdende - lach met de regels: ,,Het is zuur rond de Mercuur. Maar in het Dokje van Perry past geen ferry. Beleidsregels spelen een hoofdrol bij subsidie. De invulling van het Dokje van Perry nu zonder verdere herrie!"  

Kraan kwam nog eens terug op een subsidie  uit het Aanjaagfonds die het college verleent voor het opknappen en exploiteren van de voormalige mijnenjager Mercuur. Dat schip mocht alleen naar Vlissingen komen als de gemeente er geen geld aan uit hoefde te geven, liet raad begin dit jaar weten. Wethouder John de Jonge had de marine, tot nu toe eigenaar van het voormalige oorlogsschip, wel gemeld dat Vlissingen als armlastige artikel 12-gemeente geen geld voor restauratie van het schip heeft. Maar  B en W  stelden - 'op basis van geldende beleidsregels' - de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen toch een bijdrage voor drie jaar uit het Aanjaagfonds in het vooruitzicht. Kraan zei niet, dat het college dat niet mocht, maar vond wel dat het college dat direct aan de raad had moeten laten weten en er vanaf had kunnen zien als de meerderheid van de raad niets in subsidie ziet.

Toen de POV'er insinueerde dat het niet netjes van Niek Peters (D66-raadslid én SMEV-voorzitter ) was om sowieso subsidie aan te vragen, schoten andere raadsleden uit hun slof. Het gedichtje van Suurmond werd door adviesraadsvoorzitter Coen van Dalen aangegrepen om snel een eind aan de discussie te maken. 

poll

Ik weet hoe veel pensioen ik krijg

Ik weet hoe veel pensioen ik krijg

  • Eens (61%)
  • Oneens (39%)
446 stemmen