PvdA en SP: België moet kerncentrales sluiten

Frank Balkenende

Doel Nederland moet België aansporen om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten. Dat opperen de Kamerfracties van PvdA en de SP in vragen aan minister Schultz van Infrastructuur & Milieu.

De Kamer nam eerder een PvdA-motie aan om, samen met Duitsland en Luxemburg,  België te verzoeken haar kerncentrales te sluiten als blijkt dat die onveilig zijn. Deze week werd bekend dat de Belgische nucleair toezichthouder Fanc zich grote zorgen maakt over de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange. In brandbrieven aan de exploitant Engie Electrabel heeft FANC-directeur Jan Bens zich in ongewoon felle bewoordingen uitgelaten: ,,Brandgevaar, risico op kernsmelting en een schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur.'' Door een reeks aan incidenten ligt het aan Zeeland grenzende kerncentralecomplex Doel al langer onder vuur. 

De Kamerleden Jan Vos en Manon Fokke (PvdA) en Eric Smaling (SP) vragen de minister nu de Belgen tot sluiting te bewegen. ,,Kunt u deze oproep nu dus gaan steunen, nu zelfs de Belgische toezichthouder FANC vindt dat Engie Elektrabel laksheid ten aanzien van de nucleaire veiligheid koppelt aan 'enorme schaamteloosheid'? Waarom voert u de genoemde motie niet uit en roept u België niet gewoon op tot sluiting van de centrales?'', vragen de PvdA-Kamerleden, die net als Smaling eisen dat Nederland en grensgemeenten in het bijzonder direct moeten worden geïnformeerd over veiligheidsproblemen in Doel.

Overigens is de oproep van Smaling weinig verrassend. De SP heeft de afgelopen jaren al vaker gepleit voor sluiting van de Belgische kerncentrales. Nederland zou de zuiderburen vervolgens kunnen helpen met alternatieve, duurzame energieproductie, is het plan van de SP.  

poll

Ik wil nooit een automaat

Ik wil nooit een automaat

  • Eens (17%)
  • Oneens (83%)
228 stemmen