Volledig scherm
Distels © boswachtersaanzee.wordpress.com

Paarse praat

Het staat in knop, op botten, het bloeit in paars en roze, het pluist en stuift, distels. Akkerdistel, elk jaar weer een bron van discussies en emoties.

Een prachtige, stoere plant van verruigde terreintjes, wegbermen en nieuwe aanplant. Een prikkelbare klant, die vlinders en insecten van nectar, vogels van schuilplaatsen en zaad voorziet en daarnaast het landschap zomers kleurt. Kortom, een plant, die een waardevolle bijdrage levert aan de onder druk staande biodiversiteit. Maar ook een jongen, die voor klachten, mails en geagiteerde telefoontjes zorgt.

De plant zou voor overlast zorgen in de landbouw: Het voorkomen ervan in akkerbouwpercelen beïnvloedt de productie en noopt tot meer gebruik van bestrijdingsmiddelen. Vandaar dat in Zeeland – als één van de weinige provincies in Nederland – een distelverordening geldt. Die verplicht landeigenaren alle akkerdistels binnen een straal van dertig meter grenzend aan een landbouwperceel te verwijderen.

Het merendeel van de in het rond zwevende pluis verstopte kiembare zaden valt immers binnen die dertig meter naar beneden en verspreidt zich niet verder. Zo luidt althans de theorie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, die echter niet door iedereen aangehangen wordt.

Hoe dan ook, Staatsbosbeheer houdt zich aan de verordening en verwijdert alle distels uit haar terreinen, die binnen de gewraakte dertig meter zone staan. Mochten daarbij plekken vergeten worden, dan kan dat gemeld worden aan Wendy du Bois: 06-23996628 of w.duBois@staatsbosbeheer.nl .

Kijk ook op: boswachtersaanzee.wordpress.com

poll

Bij storm is Zeeland op z'n mooist

Bij storm is Zeeland op z'n mooist

  • Eens (49%)
  • Oneens (51%)
178 stemmen