Nieuwe kans voor brandweerpost Dreischor

Marcel Modde

DREISCHOR De voorgenomen sluiting van de brandweerpost Dreischor per 1 januari gaat niet door. Waarnemend algemeen directeur Gerrie van Strien  is bereid de post een nieuwe kans te geven zich te bewijzen en schort het eerdere besluit van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) op.

Dreischor krijgt drie jaar de tijd om te laten zien dat een eigen brandweer wel degelijk levensvatbaar is en dat ook kan blijven, schrijft van Strien in een brief aan de raadsbrede werkgroep van de gemeente Schouwen-Duiveland. Een nadere toetsing van de criteria om tot sluiting over te gaan, liet zien dat de cijfers die de doorslag moeten geven 'voor wel of niet', heel dicht tegen elkaar aan liggen. ,,Als dat zo is, acht ik het zinvol het besluit tot sluiting te heroverwegen", aldus Van Strien.

Belangrijke voorwaarde is dat de gemeente voor die drie jaar 150.000 euro op tafel legt. En dat wordt nog een gevoelig strijdpunt, aldus werkgroepvoorzitter Wim Dorst. De werkgroep wil vooraf zekerheid dat met de investering uiteindelijk geen duur uitstel van executie wordt gekocht. ,,Want dan kunnen we toch maar beter gelijk door die zure appel heen bijten en dat geld aan iets anders besteden." 

Dorst legt de relatie met nieuwbouwplannen voor de kazerne in Zierikzee. Het huidige onderkomen in de binnenstad voldoet niet meer en zou worden verplaatst naar het gebied bij het Haringvlietplein aan de rand van het centrum. ,,Wij zijn er altijd van uitgegaan dat de financiering van die nieuwbouw was opgenomen in het plan Maatwerk Brandweerzorg Zeeland van de veiligheidsregio. Maar dat blijkt nu opeens niet het geval te zijn. De gemeente mag de nieuwbouw kennelijk betalen. Daar moeten we dus nog eens heel goed naar kijken met z'n allen", aldus de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Komt dat geld niet op tafel en zou de verhuizing niet doorgaan, dan ontstaat er een nieuw probleem. ,,We hebben een ladderwagen besteld voor Zierikzee. Die past nooit in de huidige kazerne in de Regenboogstraat."

De werkgroep heeft burgemeester en wethouders gevraagd voor januari met een voorstel te komen over de post Dreischor. De lokale brandweer heeft inmiddels vier extra vrijwilligers gevonden, die binnenkort in opleiding gaan. Daarmee zou de post weer een volwaardige bezetting van zestien mensen krijgen. Ploegleider Peter Rentier waakt er voor te vroeg te juichen om het nieuwe straaltje licht aan het eind van de tunnel. ,,Het voorstel gaat over drie jaar. Nog niets is zeker." Het blijft vooralsnog onduidelijk welke randvoorwaarden de VRZ stelt aan een volwaardige brandweerpost. 

QUOTE: We zijn er altijd van uitgegaan dat de nieuwbouw van de post Zierikzee in Maatwerk zat. Dat blijkt nu opeens niet het geval te zijn." Wim Dorst

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

poll

Je moet kinderen niet dwingen de natuur in te gaan

Je moet kinderen niet dwingen de natuur in te gaan

  • Eens (40%)
  • Oneens (60%)
632 stemmen