Nederland is behoudender geworden

Jan van Damme

Vaak zijn het de buitenlanders, die ons een spiegel voorhouden. Zelf zijn we zo verknoopt en zo ondergedompeld in de gewoonten en gebruiken van Nederland-kikkerland, dat we niet meer zien wat er in onze eigen achtertuin aan de hand is. Wat dat betreft hebben we aan historicus James Kennedy (1963) een goede. Hij kwam zo’n dertien jaar geleden vanuit Amerika naar Nederland en werd hoogleraar in de geschiedenis van de nieuwste tijd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds vorig jaar is hij dean van het University College Utrecht. Morgen geeft hij een lezing in Middelburg met als thema: ‘Hoe tolerant is Nederland eigenlijk?’

De afgelopen jaren zorgde de historicus al meerdere keren voor opgetrokken wenkbrauwen. Zijn boeken over tolerantie en euthanasie raakten de ziel van Nederland. Bijvoorbeeld met de constatering dat bestuurders in ons land de neiging hebben mee te bewegen met de tijdgeest, omdat – denken ze – verandering toch niet tegen te houden is. Het Nederlander met de Nederlanders zijn heeft hem tot het inzicht gebracht, dat het land behoudender is dan hij dacht: ,,Ik denk nu zelf dat de roep om normering de laatste jaren sterker is geworden. Je ziet dat aan bijvoorbeeld de spelregels in het uitgaansleven, het drinken en roken. Maar ook aan de opvatting dat je een uitkering niet zomaar voor niks krijgt. En dat nieuwkomers zich hoe dan ook moeten inburgeren. Dat hele normerend kader is veel sterker geworden. Politici moeten eerder en meer rekenschap afleggen. Daardoor zijn ze strenger geworden naar zichzelf en naar de burgers.’’

Het gevoel dat Nederland een gidsland is, verdween helemaal. Kennedy: ,,Het streven om voorop te lopen is verdwenen. Dat heeft ook met internationale ontwikkelingen te maken. Als het om drugs of euthanasie gaat is Nederland minder uitzonderlijk geworden. Ook het homohuwelijk valt niet meer op nu dat in meerdere landen is toegestaan. Je merkt dat denk ik ook aan de algemene mentaliteit. We zijn in deze ‘boze wereld’ geneigd om te behouden wat we hebben, onze grenzen te sluiten. Dat is iets heel anders dan het exporteren van je gedachtegoed.’’

PZC/Drvkkery-lezing door James Kennedy, vandaag om 15.30 uur in de Kloveniersdoelen Middelburg. Kaarten à 7,50 euro in de Drvkkery Middelburg en online via www.drukkerijmiddelburg.nl/tickets; PZC-abonnees betalen slechts 3,50 euro.

poll

Verschillen tussen jongens en meisjes mogen best zichtbaar blijven

Verschillen tussen jongens en meisjes mogen best zichtbaar blijven

  • Eens (95%)
  • Oneens (5%)
658 stemmen