Mineralenbeleid put akkers Zeeland uit

WEMELDINGE De Zeeuwse kleigrond wordt uitgeput door de strenge regels voor het gebruik van fosfaat en stikstof  in combinatie met hogere gewasopbrengsten. Er is nu sprake van roofbouw, zegt landbouwcoöperatie CZAV in Wemeldinge.

De CZAV pleit daarom voor een uitzonderingspositie voor Zeeland. Boeren moeten wat meer fosfaat (kunstmest) en stikstof kunnen gebruiken op hun akkerbouwvelden. De landbouwcoöperatie zegt dat de vruchtbaarheid van de bodem van groot belang is om in de toekomst te zorgen voor voldoende voedsel. 

Boeren weten door innovaties en het slimmer toedienen van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen wel steeds meer kilo's van hun akkers te halen, maar door de huidige normen voor fosfaat en stikstof raakt de vruchtbare kleigrond steeds meer uitgeput. 

Uit onderzoek dat de coöperatie samen met de Suikerunie liet uitvoeren, blijkt dat Zeeuwse akkerbouwers met het huidige mineralenbeleid nu al ongeveer 0,8 miljoen kilo stikstof en 1,2 miljoen kilo fosfaat tekortkomen om topopbrengsten te halen. De CZAV wil beleidsmakers (lees: Den Haag en Brussel) hiervoor nadrukkelijk waarschuwen.

poll

Ik wil nooit een automaat

Ik wil nooit een automaat

  • Eens (23%)
  • Oneens (77%)
60 stemmen