Met de grutto gaat het bar slecht, ook in Zeeland

Het gaat slecht met de grutto, ook in Zeeland. De neergang van de weidevogel is al jaren aan de gang.

De nationale telling leverde dit jaar 4000 jongen op, terwijl er 11.000 vogels zijn die de gruttostand op peil moeten houden. Een 'dramatisch' broedseizoen,  zegt Vogelbescherming Nederland. Ook andere weidevogels hollen in aantal achteruit. Oorzaken: klimaatverandering en intensieve landbouw waardoor weidevogels te weinig beschutting en voedsel vinden.

De problemen voor de grutto ontstaan onder meer door het te vroeg maaien van graslanden. Ook zijn de gebieden te droog en bevatten ze te weinig bloemen. Grutto's kunnen niet aan voedsel komen als de grond te hard is. Het Zeeuwse Landschap sloeg vorig jaar al alarm. De gruttostand is sinds de jaren negentig gehalveerd. In de Yerseke Moer zaten vorig jaar honderd paren, net zoveel als in de rest van Zeeland. Er kwamen door de droogte ook geen jongen bij. De grutto, vorig jaar gekozen als Nationale Vogel van Nederland, kreeg volgens de Vogelbescherming dit jaar nog een extra tegenslag te verwerken. Eind mei zorgden zware onweersbuien met hagel ervoor dat opgroeiende kuikens het niet altijd redden. De Vogelbescherming vreest dat er in Nederland slechts 1500 grutto's overblijven.

Het Zeeuwse Landschap hamert al jaren op maatregelen. Nederland is weidevogelland nummer één in Europa. De overheid doet echter te weinig om de weidevogels te beschermen, zeggen de natuurorganisaties. De Vogelbescherming diende begin deze maand zelfs een klacht in tegen de Nederlandse overheid. Reden is het plan van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) om geen geld beschikbaar te stellen voor weidevogelbeheer.

De enige hulp komt momenteel uit Brussel. Zo stelde de EU recent twee ton beschikbaar voor de Zeeuwse operatie 'red de patrijs'. Natuurbeschermingsorganisaties, een anoniem fonds en de provincie leggen  samen nog eens twee ton op tafel. Het project moet voorkomen dat de al zo goed als verdreven patrijs totaal van het boerentoneel verdwijnt. Acht Schouwse boeren geven de patrijs meer leefcomfort in een 500 hectare groot akkerbouwgebied tussen de Oosterscheldekering en de Schelphoek. Ze laten onder meer stoppels van tarwe staan zodat de vogels voedsel en beschutting vinden. Andere akkervogels zoals de veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart zullen daar ook van profiteren.

Net als de grutto is de patrijs,  die zich in kleinschalige agrarisch landschap thuisvoelt, sinds de jaren zeventig bezig aan een vrije val. Zo'n 95 procent van de patrijzen is verdwenen door schaalvergroting en intensievere teelten in de landbouw. Van de miljoen patrijzen zijn er nog 10.000 broedparen over. Zeeland telt nog 1000 tot 2000 broedparen. 

poll

Ik heb ook wel eens gepest

Ik heb ook wel eens gepest

  • Eens (44%)
  • Oneens (56%)
547 stemmen