Meer inzet op inburgering asielzoekers

Marcel Modde

ZIERIKZEE - Asielzoekers met een verblijfsstatus in de gemeente Schouwen-Duiveland moeten sneller inburgeren. De rijksoverheid heeft het participatiebudget per statushouder meer dan verdubbeld tot 2370 euro om dat doel te bereiken. Dat bedrag volstaat voor de noodzakelijke begeleiding, aldus wethouder Cees van den Bos.

Statushouders die hier komen wonen, worden verplicht binnen een maand te beginnen met een participatietraject. Voor scholing kunnen ze studiefinanciering aanvragen. De gemeente wil meer de regie pakken om inburgering  goed in gang te zetten. Die noodzaak doet zich volgens de wethouder voelen door de grotere toestroom van vluchtelingen die op Schouwen-Duiveland een nieuwe toekomst zoeken. ,,Dit vraagt uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit en diverse vormen van vervolgonderwijs en taallessen. Anderzijds zoeken we binnen de volwasseneneducatie naar vernieuwing van aanbod." Daaronder valt ook de opening van een Taalhuis per 1 januari in de bibliotheek. Hoe dat er precies komt uit te zien, weet Van den Bos nog niet. De bedoeling is dat daar op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal kan worden geleerd.

Het inburgeringstraject wordt gecombineerd met arbeidstraining bij bedrijven. Dit moet de kans op een betaalde baan vergroten. Tijdens een bijeenkomst met Vluchtelingenwerk en andere instanties vorige maand, werd duidelijk dat geen van de 190 hier wonende statushouders in staat is zonder een (gedeeltelijke) uitkering rond te komen. Een taal- of onderwijsachterstand en veelal ook oorlogstrauma's staan succes op de arbeidsmarkt in de praktijk in de weg. Op basis van landelijke cijfers zou 60 procent van alle statushouders onder de huidige omstandigheden geen kans op een vaste baan maken. Van den Bos wil die groep vaker inzetten bij vrijwilligerswerk. Dat bevordert de taalkennis en integratie en is tegelijkertijd een tegenprestatie voor de bijstandsuitkering.

poll

Een Zeeuwse gemeente moet de landelijke intocht van Sinterklaas op zich nemen

Een Zeeuwse gemeente moet de landelijke intocht van Sinterklaas op zich nemen

  • Eens (88%)
  • Oneens (12%)
2256 stemmen