'Los probleem kerncentrale op'

Frank Balkenende

Middelburg De Centrale Ondernemingsraad (COR) van energiebedrijf Delta roept zowel het Rijk als de aandeelhouders  -provincie en gemeenten - op zich maximaal in te spannen om een oplossing te vinden voor de kerncentrale in Borssele.

De aandeelhouders verwierpen onlangs een aanbod van het Rijk om ervoor te zorgen dat de kerncentrale na splitsing van Delta (medio 2017) financieel niet kopje onder gaat. Het Rijk wilde zich garantstellen voor een lening die de aandeelhouders zouden moeten nemen om netwerkbedrijf Enduris en de helft van waterbedrijf Evides te kopen. Zo zou een nieuw Zeeuwse netwerkbedrijf tot stand komen, waarmee de 660 banen bij Enduris behouden blijven voor Zeeland. Met de opbrengst kon Delta dan de kerncentrale en het ontmantelingsfonds blijven voeden.

De aandeelhouders zeggen dat ze in deze oplossing zich zo diep in de schulden moeten steken dat hun investeringscapaciteit de komende 20 jaar nihil is. ,,Dit is geen oplossing van het Rijk, maar voor het Rijk'', vatte gedeputeerde Carla Schönknecht de deal samen. Ze bedoelde dat vooral de aandeelhouders ervoor zorgen dat de gelden die nodig zijn voor de  ontmanteling van de kerncentrale na 2033 blijven binnenstromen.

Nu er geen oplossing is en de kerncentrale financieel overeind moet worden gehouden, moet Delta waarschijnlijk zijn netwerkbedrijf Enduris verkopen aan een andere partij dan de aandeelhouders. De vrees bestaat dat daarmee 200 van de 660 banen bij Enduris voor Zeeland verloren gaan. De COR van Delta vindt dat dat hoe dan ook moet worden voorkomen. ,,We signaleren nu een gebrek aan leiderschap. Het Rijk leunt achterover en de aandeelhouders laten de kopjes hangen. De COR snapt dat een oplossing complex is, maar we doen nu een ultieme oproep om strijdbaar te blijven in het belang van Delta, zijn klanten en de werkgelegenheid in Zeeland'', zegt COR-voorzitter Bram Nonnekes.

De COR vindt dat verkoop van Enduris aan bijvoorbeeld een ander Nederlands netwerkbedrijf moet worden voorkomen. ,,Je praat toch over 200 banen die verloren gaan. We zijn het eens met de conclusie van de Commissie Balkenende dat de werkgelegenheid in Zeeland onder druk staat. Daarom roepen we alle partijen op de impasse te doorbreken. Toon leiderschap die past bij het motto van deZeeuwen ‘Luctor et Emergo'.''

poll

Ik wil nooit een automaat

Ik wil nooit een automaat

  • Eens (17%)
  • Oneens (83%)
219 stemmen