Kwetsbare jongeren in criminaliteit door softdrugsbeleid

Het feit dat niet iedereen softdrugs kan kopen in coffeeshops, leidt ertoe dat kwetsbare Goese jongeren worden verleid om als loopjongen voor criminele organisaties te werken.

Luc Oggel

Deze schaduwkant van het zogeheten ingezetencriterium kwam deze week naar voren tijdens een debatavond van de Goese PvdA-fractie over het al dan niet legaliseren van wietteelt. Het ingezetenecriterium houdt in dat alleen mensen die aantoonbaar in Nederland wonen, wiet kunnen kopen in een coffeeshop. Dat geldt overigens alleen in de drie zuidelijke provincies. Buitenlandse toeristen kunnen dus in Goes geen joint kopen en dat leidt tot toenemende straathandel. Volgens jongerenwerker Erik Meinderts van de Stichting Maatschappelijk Werk en welzijn Oosterschelderegio (SMWO) worden kwetsbare Goese jongeren verlokt om loopjongen te worden voor criminele organisaties. Het gaat volgens hem bijvoorbeeld om jeugd met een licht verstandelijke handicap.  ,,Het is vanwege het geld aantrekkelijk voor zulke jongeren om drugs te verkopen aan toeristen", aldus Meinderts, die de stelling verdedigt dat het afschaffen van het gedoogbeleid rond coffeeshops leidt tot minder criminaliteit en overlast.  Ook volgens Rob Verschoor van preventiecentrum Indigo is er sprake van een probleem als gevolg van de huidige regelgeving. ,,Jongeren van 14, 15 experimenteren al met wiet en dat kopen ze niet in de coffeeshop, maar op straat."

De Goese burgemeester René Verhulst erkent het probleem, als is dat volgens hem 'gelukkig beheersbaar'. Wel vindt hij dat het in de hele softdrugsdiscussie  te weinig gaat over de 'schrijnende gevallen'. ,,Mensen in uitkeringsituaties die worden misbruikt om op zolder wiet te kweken, het is een doffe ellende." Desalniettemin denkt Verhulst niet dat legalisatie van wietteelt een einde maakt aan criminele praktijken, bijvoorbeeld uit concurrentieoogpunt.  Bovendien heeft hij nog geen betere oplossing gezien dan het huidige, door het rijk bepaalde gedoogbeleid. Experimenteren met andere oplossingen zou wat hem in bepaalde gevallen kunnen. ,,Dat moet je dan op zijn meritis beoordelen." 

De PvdA in Goes, die graag zou zien dat het gedoogbeleid waarbij coffeeshops wel mogen verkopen maar niet mogen inkopen verandert.   Steunfractielid Marco Eestermans sprak tijdens de debatavond van een 'raar systeem', met name omdat daardoor geen controle is op de kwaliteit van de wiet en de gezondheid van gebruikers in het geding is. Hij kondigde aan, wellicht in samenwerking met de coffeeshophouders, met ideeën te zullen komen hoe het misschien anders kan. 

poll

Wie of wat Zwarte Piet is, maakt mij geen bal uit

Wie of wat Zwarte Piet is, maakt mij geen bal uit

  • Eens (85%)
  • Oneens (15%)
747 stemmen