Kapelle haalt een kwart minder restafval op

KAPELLE De inwoners van de gemeente Kapelle leveren minder restafval in. In de eerste acht maanden van 2016 zetten zij hun grijze container 40 procent minder vaak aan de weg dan in dezelfde periode in 2015. Hierdoor kan het restafval voortaan in drie dagen opgehaald worden in plaats van vier. Voor een aantal huishoudens verandert daardoor de afhaaldag.

Kapelle hanteert sinds 1 januari 'Afval scheiden loont'. Dat komt er op neer dat inwoners minder afvalstoffenheffing hoeven te betalen als zij minder vaak de bak aan de weg zetten. In totaal is er 25 procent minder restafval aangeboden. Het GFT steeg met 15 procent, papier bleef hetzelfde en kunststof steeg met 100 procent.

Afval scheiden kan een gemeente geld opleveren. Volgens de Zeeuwse Reinigingsdienst kost verwerking van rest- en GFT-afval respectievelijk 145 en 95 euro per ton, terwijl kunststof en papier gescheiden juist 380 en 70 euro opbrengen. Gescheiden inzameling is dus interessant en gunstig voor de afvalstoffenheffing.

Die heffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is al door Sabewa geïnd, het variabele deel (hoe vaak stond de bak aan de weg) wordt begin 2017 in rekening gebracht. Dan weten de Kapellenaren wat zij bespaard hebben.

poll

Ik heb ook wel eens gepest

Ik heb ook wel eens gepest

  • Eens (42%)
  • Oneens (58%)
340 stemmen