Kapelle bouwt geluidsscherm voor de Grenadier

De huidige geluidswal aan de A58, die een deel van de gemeente Kapelle behoedt voor geluidsoverlast, wordt verlengd. Richting de Caisson komt  er een stuk bij om het geluidsniveau bij de Grenadier te verlagen. Ook wordt er een scherm geplaatst op het deel waar dat nog niet het geval is. 

De acties vloeien voort uit een brief die de gemeente Kapelle kreeg van bewoners van de Grenadier. Daarin gaven zij aan geluidshinder te ervaren van de A58. Naar aanleiding van de klachten is een geluidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dat onderzoek gaven aan dat de klachten terecht zijn. Bij een aantal woningen is het geluidsniveau op de gevel te hoog.

poll

Ik hou van het Zeeuwse meisje

Ik hou van het Zeeuwse meisje

  • Eens (74%)
  • Oneens (26%)
315 stemmen