Volledig scherm

’K è last van impact a ’k op m’ n duum è esloge

In de krante van 26 oktober stoeng - alleêne a in de koppen en in de groate letters - vuuf keêr het woord chillen. Het is een modewoord wan je ziet en oart het overaol, mae ik è nog noait begrepe wat a ’t het eigenljk beteêkent.

Lekker chille! Onze vriend Van Dale zei da chille ‘zich ontsapnnen’ beteêkent. Waèrom mô je daè dan een vreemd en onbekend woord voe gebruke. Ik dienke a ’k het wè wete. De wellicht jonge journalist(e) ei nog nie eleêrd dat ’n of dat ze mô schrieve mie het ôge op de doelgroep: ouwere lezers, die a a moeite genoeg è mie het algemeên Nederlands. De journalist(e) bedient z’n of d’r eigen van de taal die a geldt in het eigen waereldje. Een aar woord dat a vee gebruukt wordt zonder dat het noadig is, is impact (impekt). Aolles ei tegenwoordig impact. Gistere è ’k op m’n duum esloge. Gloof vrie a dat impact eit: een subunguaal hematoom leidt toet frustraties, posttraumatische stress, vee piene en een ure zoeke naè een sluve. Mae omdat noe impact te noemen, vind ik nie noadig. M’ è d’r goeie woorden voe: last, invloed, ellende, ongemak. Kortom, a je op je duum slaèt, ei dat gin impact, mae dan è je gewoon een bloedbleine of een bloednaegel en iedereên weet a je daè vee ongemak van kan è.

Een moaie kop in de krante (27 oktober) was ‘De Zeeuw is spaarzaam, verbruik aardgas fors gedaald’. Eêl moai zou ewist weze a de redactie noe es het beroemde woord ‘zunig’ gebruukt ao: Oans bin zunig, verbruuk aerdgas flienk naè benee. Da zunig nie vrekkig of gierig is mae spaerzaem, ao dan ok wee es dudelijk ewist.

Dialectbevorderaers è van nature een voorkeur voe eênvoudige taal en het liefst dialect. Op Schouwen-Duveland was t’r de verkiezienge van het moaiste dialectwoord. En wat dienk je? Het wier een woord dat a ’k nie kenden. Gelukkig was t’r een verslag van in de krante, nie bie oans in De Zak mae alleêne in de Schouwse editie. En dat woord is: bezwuumd en dat beteêkent duzelig. In het Zeeuws Woordenboek vind je bezwiemd, bezuumd en bezwuumd en a dat veraol bekend is op Schouwen-Duveland. Andere moaie woorden were: fiete, (een kieskeurig, pietepeuterig iemand), peuke (rommel), krootje (groepje) en krabbekwaed (zeekrael). Maar de meêste stemmen giengen dus naè bezwuumd. Me zulle ze es in zinsverband zette: Een krootje guus were die fiete an ’t plaegen die a nest de meule weunt. Ze gave dat ventje een klap at ’n bezwuumd wier en op de grond viel. Die vent die a krabbekwaed verkopt zag het gebeure en zei d’r wat van. ,,Toe man, gaè gauw deur mie die peuke”, zeie die jongers toen. ’t Is toch vreêd ee!

Krootje is het eênige woord dat a buten de regio Schouwen-Duiveland ok bekend is. Je oart het terug in het Engelse crowd, dat a meênigte of groep beteêkent. Mie een buzze langs de deure (collectere) voe ’t arte of de dierenbescherming eêt crowdfunding tegenwoordig. È j’ asjeblieft wat over voe …….. dat wor dus noe: ,,Ik komme crowdfunde voe de hersenstichting, je kan desgewenst je donatie ok contactloas, mobiel pinne mie je smartphone.” Waèrom a ze zô een telefoontje een smartphone noeme begriep ik ok nie. Ik kenne smart van kindsbeên af deur het dankgebed nae het eten: .. daar menig mens eet brood der smarte…. Zôvee verdriet veroorzaeke die telefoontjes toch ok wee nie! Op Schouwen dus een wedstrijd om ’t mooiste woord in dialect te vinden, ik ouwe een wedstrijd wat voe woord a je het lillikst vindt. Moaie priezen!

poll

Heerlijk, oesters!

Heerlijk, oesters!

  • Eens (58%)
  • Oneens (42%)
530 stemmen