Volledig scherm

Je loopt nie vô j’n eihen...

Het is deze weken wi de tied van de ‘busjes an de deure’, busjes vô een goed doel. Naebie iedere weke oordt er wè angebeld of me wat over ebbe vô de Nierstichting of nog vô acht goeie of zeer goeie doelen.

In een tied, wi me aolmè meer digitaâl betaele, liekt het een een achteraelde bezigheid, mè as me de mensen, die d’r mee te maeken ebbe, kunne hlove, bluve de busjesacties zeer antrekkelijk, de moeite waerd om d’r mee deu te haen. As er temissen... mensen genoeg bluve om mee zô’n busse van deure tot deure te haen. Di is gebrek an en dirom hae ik â vee jaeren een paer keer per jaer mee een busse rond. ‘t Is net as bie iedereên; m’n hobby is ‘t nie mè je doet het vô een ander! En da’s beter dan dâ ze vô joe rond moete hae.


Om het aântal collectanten wat hrôter te maeken wil ik toch een korte ‘biesluter vô de loper langs de deure’ heve, opgeschreve vanuut m’n rieke ervaering op dat gebied.
Neem nie ieder jaer dezelfde straete. Laet andere ook mè es ervaere wi de ‘zwakke schaekels’ op je route bin. Bel een paer keer an, as je dienkt dâ ze wè tuus bin, mè nie open doe. Je weet nooit wat het oplevert. Laet je nie afschrikke deu ‘nee-nee’ op de brievebusse of ‘an de deure oor nie gekocht’ wan dat geldt nie vô joe. Lilleker oordt het as er mensen op uldere deure zette, dâ ze hin collectanten wense te ontvangen. Probeer ze nie op andere gedachten te briengen, wan dat is zinloôs. Overslae die mensen!
Je kan d’rvan uuthae, dâ acht van de tien mensen je mee een vriendelijk gezicht anspreke, geld bie wieze van spreken â klaer leit en je zelfs af en toe een complimentje kriegt dao je dit werk nog doe wil! Van hroôt belang is’t dao je nie, of eêl schielijk, kiekt wat ze in de busse steke. Ik geve drek toe, dâ zôies verleidelijk is, mè soms is’t beter gewoon iedereên op dezelfde manier artelijk te bedanken, ook â bluuft dat muntje van vuuf eurocent wè es alverwehe in de gleuve zitte! De gulle gever van papiergeld moe je dus nie vrolijker bedanke.
Tweê van de tien mensen, die opendoe, ebbe een gebruuksanwiezing. Di bin d’r die ‘girere’ vanwehe belastingaftrek. Meld aoltied dat ook die biedraege mee vreugde anvaerd oordt! ( Tip vô de gever; gireer noe es 49 euro en doe t’r eên in de busse...!). Je dienkt misschien het ziene van de gireerder, mè laet je eventuêle twufel nooit mèreke! Mensen, die over directeuren en striekstokken beginne, moe je zeie dâ me aol schaekeltjes bin tussen de noôdzaek en de werkelijke ulp en dâ me verantwoordelijk bin vô ons eihen schaekeltje...! Mensen, die d’r portemenee kwiet bin, geef ik aoltied de raed om een mobieltje an dat ding te angen. Even belle en ‘t is zô gevonde.
De moeilijkste bin de twufelaers. Zô stoeng iemand een keer een stuit wezenloôs nè de busse te staeren om vervolgens te zeien: ‘Ik sla dit jaar de Hartstichting maar eens over!’.
Je zou wille zeie: ‘Slae j’n arte ook wè es over...?’ Mè doet het nie! De resôlute weigeraers wens je toch een fijne dag toe, zonder te vermelden, dao je oopt dâ ze ‘t nooit an d’r arte, nieren of loengen zulle kriehe...!
Gewapend mee deze kennis moet het vô iedereên lukke een paer uren vrie te maeken vô het goeie doel. Je loopt nie vô j’n eihen...

poll

Wie of wat Zwarte Piet is, maakt mij geen bal uit

Wie of wat Zwarte Piet is, maakt mij geen bal uit

  • Eens (83%)
  • Oneens (17%)
1013 stemmen