Groene jongen in een wereld van ingenieurs

Hij was de eerste die van ontpolderen sprak. Henk Saeijs, bioloog en verkondiger van het integraal waterbeheer binnen de gelederen van Rijkswaterstaat. Van 1989 tot 1999 was hij Hoofdingenieur-Directeur (HID) van Rijkswaterstaat directie Zeeland. Vorige week donderdag 17 november is hij op 81-jarige leeftijd in Roosendaal overleden. Vrijdag 25 november vindt de uitvaartdienst plaats in Den Haag.

Saeijs werd in 1935 geboren op Borneo, waar zijn vader werkte voor de Bataafse Petroleum Maatschappij. Indonesië leert hem, dat 'Moeder Natuur' de beste ingenieur is. Later noemde hij de erbarmelijke jaren in een jappenkamp van 1942 tot 1945 betekenisvol voor de rest van zijn leven: ze maakten van hem een vrijbuiter én een onderzoeker, die moeilijk in het gareel te houden was.

Henk Saeijs ging in 1971 als bioloog bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat aan de slag. Een bijzondere stap: hij kwam als groene jongen terecht in een wereld waar tot dan toe waterbouwkundige ingenieurs de baas waren. Dat het Grevelingenmeer na afsluiting van de Noordzee zout bleef, was zijn eerste bijdrage aan een integraal waterbeheer. Nadat hij hoofd van de afdeling Milieuonderzoek was geworden, stapte hij in 1982 over naar de afdeling Waterhuishouding van Rijkswaterstaat. Als HID in Zeeland lanceerde hij in 1996 het idee om te ontpolderen als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Zijn voorstel veroorzaakte veel commotie en verzet in en buiten Zeeland. Saeijs noemde het onder water zetten van polders onontkoombaar: ,,Wanneer het nu niet lukt, zal er in de toekomst toch worden ontpolderd. Want sommige zaken zijn nu eenmaal zo logisch en vanzelfsprekend, dat er vroeg of laat toch maatschappelijk draagvlak voor ontstaat.''

Saeijs vertelde zijn levensverhaal aan collega Leo Santbergen, met wie hij samen zijn autobiografie 'Stormloper in een delta' schreef. Daarin liet hij ook de volgende zin optekenen: ,,Ik ben geen klokkenluider geweest, eerder een 'domme' hoofd-ingenieur die zijn mond niet kon houden.'' 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

poll

Ik haat sneeuw

Ik haat sneeuw

  • Eens (43%)
  • Oneens (57%)
114 stemmen