Goekope lening voor aanpassen huis

Marcel Modde

ZIERIKZEE - Verhuizen omdat je door lichamelijk ongemak niet meer in je eigen huis uit de voeten kunt, is niet langer nodig op Schouwen-Duiveland. De gemeente stelt een fonds in, waar ook inwoners met een minder dikke portemonnee uit kunnen putten voor dure aanpassingen aan hun woning.

Gaat de gemeenteraad akkoord met dit voorstel van burgemeester en wethouders, dan wordt de zogeheten blijverslening  vanaf volgend jaar verstrekt, met een maximum van 25.000 euro per woning. De stimuleringsregeling kent een lage rente. Het mes snijdt zo aan twee kanten, redeneert het college: de huiseigenaar wordt in staat gesteld langer in z'n vertrouwde omgeving te blijven wonen én de voorraad levensloopbestendige woningen op Schouwen-Duiveland wordt langs deze weg geleidelijk aan vergroot.

Het college wil om te beginnen zo min mogelijk beperkende criteria aan de blijverslening koppelen en op die manier het grootst mogelijke effect scoren. In principe komt iedereen in aanmerking voor een aanpassing van de woning. Er geldt geen minimumleeftijd van de aanvrager en huizen vanaf één jaar kunnen al in beeld komen voor een noodzakelijke verbouwing. Het maakt ook niet uit hoe duur (de WOZ-waarde) de bestaande woning is.

In het raadsvoorstel erkent het college dat er 'enige lichte overlappingen' zijn met de regelingen in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Maar binnen dat kader gaat het veelal om kleine(re) aanpassingen, is de praktijkervaring, voornamelijk in combinatie met een zorgvraag. Aan die regeling wordt wordt voorlopig niet getornd, aldus B&W.

Voor uitbetaling van de blijversleningen spreekt Schouwen-Duiveland haar potje aan bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De gemeente heeft daar 727.000 euro op drie rekeningen staan. Voor de blijverslening wordt 150.000 euro apart gezet. Daarnaast is er ook nog 145.000 euro beschikbaar voor starters en 92.000 euro voor verbeteringen van verouderde woningen. De starterslening stond aanvankelijk onder druk door de gewijzigde belastingregels voor aftrek van de hypotheekrente. Maar het stimuleringsfonds heeft een nieuwe constructie bedacht om beide partijen tevreden te stellen. De starterslening (vooral bedoeld om jongeren op weg te helpen bij de aankoop van hun eerste huis) wordt gekoppeld aan een aparte rekening, waaruit vanaf de eerste dag toch aan de verplichte aflossing wordt gedaan. De belangrijkste voordelen van de starterslening -de lage rente, de eerste drie jaar vrij van maandlasten en aftrek hypotheekrente- blijven zo behouden.

poll

Wie of wat Zwarte Piet is, maakt mij geen bal uit

Wie of wat Zwarte Piet is, maakt mij geen bal uit

  • Eens (83%)
  • Oneens (17%)
1086 stemmen