Gemeente koopt inboedel jeugdsoos Kamperland

De inboedel van de Jeugdsoos in Kamperland wordt overgenomen door de gemeente. Daarmee wordt Noord-Beveland nu naast eigenaar van het gebouw aan de Nieuwstraat ook eigenaar van de inventaris.

De gemeente neemt de inboedel over van de Stichting  Instuif Kamperland (SIK).  Met de overname is een bedrag gemoeid van 10.000 euro. Volgens een inventarislijst bedraagt de nieuwwaarde van de complete inboedel 27. 000 euro. De lijst is opgesteld door Richard Kouwer, de huidige beheerder van de jeugdsoos.

Diezelfde Kouwer heeft aangegeven per 1 januari te stoppen met het beheer van de jeugdsoos. Een terugloop van het aantal bezoekers en tijdgebrek zijn daar de redenen voor. Tijdens gesprekken tussen de beheerder en de gemeente is besloten dat die laatste partij het bestuur van SIK over neemt. 

Vervolgens zal een beleidsmedewerker van de gemeente samen met de dorpsraad van Kamperland een nieuw bestuur oprichten. Daarbij worden ook de jongerenwerker en gebouwenbeheer betrokken. De jongerenwerker in verband met het gebruik van de jeugdsoos door de jongerenraad en gebouwenbeheer voor het onderhoud.

Kouwer heeft aangegeven na 1 januari nog wel beschikbaar te blijven voor vragen en storingen met betrekking tot de licht- en geluidsinstallatie van de soos.

poll

Hoek krijgt terecht nog een kans

Hoek krijgt terecht nog een kans

  • Eens (71%)
  • Oneens (29%)
128 stemmen