FLITSVlissingen peilt mening burgers en ondernemers

VLISSINGENBij zevenduizend huishoudens en 2900 ondernemers in Vlissingen valt vandaag de uitnodiging in de bus om deel te nemen aan de digitale Burger- dan wel Ondernemerspeiling.

De Burgerpeiling moet B en W leren wat inwoners vinden van de ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Het college wil ook weten hoe Vlissingers denken over de buurt waar ze wonen. Voelen mensen zich betrokken bij hun wijk, zijn ze tevreden over de aanwezige voorzieningen en hoe ervaren ze de leefomstandigheden? 

Naast antwoorden op die vragen, hoopt het dagelijks bestuur te vernemen welke wensen en behoeften inwoners hebben om hun buurt '(nog) aantrekkelijker te maken'. De enquête moet ook duidelijk maken of buurtbewoners bereid zijn om - samen met de gemeente - de handen uit de mouwen te steken om veranderingen te realiseren. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het gemeentebestuur prioriteiten stellen en met inwoners en organisaties in gesprek gaan over 'verbeteracties'.

De Ondernemerspeiling moet duidelijk maken wat neringdoenden vinden van het ondernemersklimaat, gemeentelijke heffingen, regeldruk en contacten met de gemeente. Het resultaat van de peiling geeft handvatten om het beleid aan te passen en de dienstverlening te verbeteren, verwacht het college.

Burgers en ondernemers hebben een maand de tijd om de vragenlijst in te vullen. Invullen van de enquête duurt niet langer dan een kwartier, belooft het college. De resultaten van het onderzoek, die terug te vinden zullen zijn op de landelijke website Waarstaatjegemeente.nl, worden in februari gepresenteerd. 

De Burgerpeiling en de Ondernemerspeiling zijn ontwikkeld door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Middelburgse bedrijf ZB/Planbureau.

poll

Ik weet hoe veel pensioen ik krijg

Ik weet hoe veel pensioen ik krijg

  • Eens (61%)
  • Oneens (39%)
292 stemmen